Innan du börjar

  • Verifiera att användare har aktiverat konton i Control Hub, och att de ska registreras för Unified Communications Manager eller Webex Calling för att ringa samtal.

  • Se till att dina användare har Webex Teams-appen.

  • Se till att du har administratörs rättigheter för Microsoft Teams.

  • Se till att användarens telefonnummer uppdateras i Azure-Active Directory.

1

Går du till Microsoft Teams administrations Center.

2

Klicka på Teams-appar > Hantera appar imenyn till vänster.

3

I sökrutan söker du efter Webex Calloch i Sök resultaten klickar du på appens namn.

4

Växla mellan appens status och tillåten.

5

I menyn till vänster går du till Teams- > grupprincipens behörighets policyer.

6

Välj policy för din organisation och kontrol lera att appar från tredje part är inställda på att tillåta alla appar.

7

Från menyn till vänster väljer du inställningar för Teams-appar > .

8

Välj policy för din organisation.

9

Klicka på Lägg till program och > Sök sedan efter Webex Call och klicka på Lägg till. Klicka på Lägg till längst ned på skärmen för att bekräfta.

10

Klicka på Spara.


 
Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringarna i Microsoft Teams träder i kraft.