Med musikläget kan det dynamiska musikomfånget släppas igenom i ett samtal. Det ger en bättre upplevelse av inställningar där det är viktigt att höra musikens nyanser. Musikläget är användbart för fjärrmusiklektioner, test av musikinstrument och andra situationer där det är viktigt att höra hela omfånget för musiken.

När musikläget inte används utnyttjar enheten intelligenta filter för att filtrera bort vissa frekvenser och volymtoppar. Det gäller mötesinställningar och minskar risken för att ljudet stör.

1

Om du vill använda musikläget aktiverar du det på enheten först. Välj enhetens namn i det övre vänstra hörnet på startskärmen och gå till Inställningar > Musikläge och aktivera det.

2

Under ett samtal väljer du musikläget i menyn för samtalskontroll.
Knappen musikläge i samtalskontroller

Ibland passar inte knappen för musikläge i menyn för samtalskontroll, då hittar du den genom att välja knappen Mer (…). Välj sedan att starta musikläget.


Knappen för musikläge i menyn Mer
3

Om du vill stänga av musikläget väljer du knappen för musikläge igen.

Musikläget stängs automatiskt av när samtalet avslutas. Nästa samtal är optimerat för tal.