På delade enheter återställs brusreduceringen till Av efter varje samtal.

På personliga enheter används brusreduceringen tills du avaktiverar den.

Knacka på mikrofonikonen uppe till höger på startskärmen på din Touch 10 eller Room Navigator. Knacka på Noice removal (Brusreducering) för att aktivera funktionen.

Knacka på Standard för att stänga av den.

Knacka på mikrofonikonen uppe till höger på startskärmen på din Desk Pro, DX70 eller DX80. Knacka på Noice removal (Brusreducering) för att aktivera funktionen.

Knacka på Standard för att stänga av den.

1

Knacka på enhetsnamnet på startskärmen på din Webex Board och sedan på Inställningar.

2

Gå till Noice removal (Brusreducering) och aktivera funktionen.

Avaktivera funktionen för att stänga av brusreduceringen.