1

Från kundvyn i https://admin.webex.com väljer du Tjänster.

2

Välj Funktioner på kortet Customer Journey Platform.

3

Öppna fliken Virtuella assistenter och välj den virtuella assistenten som du vill redigera.

4

Ändra attributet som du vill modifiera.

5

Klicka på Slutför för att implementera dina ändringar.