1

Zaloguj się do organizacji klienta za pomocą adresu URL https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Funkcje.

2

Wybierz zakładkę Wirtualny agent i wybierz wirtualnego asystenta, którego chcesz edytować.

3

Zmodyfikuj atrybut, który chcesz zmienić.

4

Kliknij przycisk Zakończ, aby zaimplementować zmiany.