Självklart behöver du ett enkelt sätt att känna till när de här personerna ingår i dessa utrymmen så att du inte oavsiktligt delar konfidentiell information. Du kan se vissa områden i dessa utrymmen, t. ex. kant, meddelande bakgrund och ikon i meddelande fältet och deras e-postadresser.

Ditt företag kan tillämpa policyer för att begränsa dig från att bjuda in personer utanför din organisation och förhindra dig från att delta i utrymmen som ägs av en annan organisation. Du får ett meddelande om att du vet vad som händer i dessa fall.