Knappen delta visas 5 minuter före den schemalagda start tiden. På den schemalagda start tiden ändras etiketten för att informera dig om att mötet börjar nu. När någon annan ansluter till mötet visas nedräkningen på knappen, och du kan se hur många personer som redan har anslutits.

 • Knappen delta visas endast före den schemalagda start tiden om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid och Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller G Suite för Google Kalender.

 • Knappen delta visas inte före start tiden för möten som är förknippade med utrymmen med fler än 200 personer.

 • Om du deltar i ett Webex och TelePresence möte (CMR Hybrid möte) eller en Webex händelse, Webex utbildningsmöte, eller Webex support möte, när du klickar på knappen delta, öppnas Webex Meetings-app.

1

Går du till utrymmen och klickar på den gröna knappen bredvid rummet eller Mötes namnet.

2

Välj enhets alternativ och välj sedan ett av följande:

 • Min dator– om du vill ansluta med din dators ljud och video. Det här alternativet väljs automatiskt, såvida du inte är ansluten till en enhet.
 • Välj en enhet för ljud och video från listan senaste enheter eller Välj Sök efter en enhet för att söka efter och välja en enhet i närheten för ljud och video.

  När PIN-koden visas på enheten kan du skriva in den i Webex Teams-appen och klicka på OK.


   

  PIN-koden är fortfarande giltig i 5 minuter efter att den visas. Om du gör en anslutning blir du därför inte tillfrågad om PIN-koden i några ytterligare försök inom den 5 minuter långa perioden.

3

Om du har valt min dator klickar du på för att välja de ljud-och video alternativ som du vill använda:

 • Använd dator för ljud– Anslut med ljudet på din dator.
 • Använd telefon för ljud– ringa in till mötet eller låt mötet ringa upp dig via en telefon.
 • Anslut inte ljud– Använd om du inte vill att andra ska höra dig när du går med i mötet. T. ex. kanske du vill ansluta till ett möte i en konferensrum med andra personer och alla behöver inte dela ljudet.
 • Skicka och ta emot video– Använd om du vill se andra personer i mötet och även vill dela din video.
 • Ingen video– Välj detta alternativ om du inte vill att andra ska se dig när du går med i mötet. Kom ihåg att du inte kommer att kunna se någon annans video.
4

Klicka på delta i möte.