1

Gå till utrymmen och klicka på den gröna knappen bredvid rummet eller Mötes namnet.

Knappen delta visas med 5 minuter före den schemalagda start tiden. På den schemalagda start tiden ändras etiketten för att informera dig om att mötet startar nu. När någon annan ansluter till mötet visas nedräkningen på knappen och du kan se hur många personer som redan har anslutit sig.

Knappen delta visas endast före den schemalagda start tiden om du använder Cisco Webex-hybridkalendertjänst och Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller G Suite för Google Kalender. Knappen delta visas inte före start tiden för möten som är förknippade med utrymmen på mer än 200 personer.

Om du deltar i ett WebEx-och telepresence-möte (CMR Hybrid-möte) eller en WebEx-händelse, WebEx utbildningsmöte eller WebEx support-session, öppnas Webex Meetings-appen.

2

Välj bland följande alternativ:

 • Delta med video– Välj detta alternativ för att delta i mötet via din dators ljud och video.
 • Enhets alternativ– Välj det här alternativet för att se en lista över alternativ. Om du vill använda din telefon för ljud väljer du Använd telefon för ljud och klickar sedan på delta. För mer information, se delta i ett möte i WebEx Teams med din telefon.

1

Gå till utrymmen och tryck på den gröna knappen bredvid rummet eller Mötes namnet.

Knappen delta visas med 5 minuter före den schemalagda start tiden. På den schemalagda start tiden ändras etiketten för att informera dig om att mötet startar nu. När någon annan ansluter till mötet visas nedräkningen på knappen och du kan se hur många personer som redan har anslutit sig.

Knappen delta visas endast före den schemalagda start tiden om du använder Cisco Webex-hybridkalendertjänst och Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller G Suite för Google Kalender. Knappen delta visas inte före start tiden för möten som är förknippade med utrymmen på mer än 200 personer.

Om du deltar i ett WebEx-och telepresence-möte (CMR Hybrid-möte) eller en WebEx-händelse, WebEx utbildningsmöte eller WebEx support-session, öppnas Webex Meetings-appen.

2

Välj enhets alternativ och välj sedan ett av följande alternativ:

 • Telefon– Välj ett av enhets alternativen som visas.
 • Ansluten WebEx-enhet – Använd det här alternativet om du vill använda din anslutna enhet för att ansluta till mötet.
 • Inringning– Välj ett nummer att ringa och anteckna mötesnummer-och deltagar-ID.
 • Ring mig– Ange numret som du vill ska nås, inklusive lands koden, och besvara sedan det inkommande samtalet och följ ljud uppmaningarna på telefonen.
3

Tryck för ett video samtal eller för ett ljud samtal och ange sedan informationen som krävs.

1

Gå till hem och klicka på den gröna knappen bredvid rummet eller Mötes namnet.

Knappen delta visas endast 5 minuter före den schemalagda start tiden om du använder hybrid kalendertjänst och Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller G Suite för Google Kalender.

Knappen delta visar mötets namn, start-och slut tid samt plats. På den schemalagda start tiden ändras etiketten för att informera dig om att mötet startar nu. När någon annan ansluter till mötet visas nedräkningen på knappen och du kan se hur många personer som redan har anslutit sig.

Knappen delta visas inte 5 minuter före start tiden för WebEx-möten från FedRAMP-auktoriserad och telefoni tjänste leverantör (TSP) WebEx-webbplatser eller för WebEx-och telepresence-möten (CMR Hybrid).


 

Om du vill ha mer information om mötet klickar du på knappen delta och väljer sedan bredvid mötets namn.

Om du deltar i ett WebEx-och telepresence-möte (CMR Hybrid-möte) eller en WebEx-händelse, WebEx utbildningsmöte eller WebEx support-session, öppnas Webex Meetings-appen.

2

Välj enhets alternativ och välj sedan något av följande:

 • Min dator– för att ansluta med din dators ljud och video. Det här alternativet väljs automatiskt om du inte är ansluten till en enhet.
 • Välj en enhet för ljud och video från listan över senaste enheter eller Välj Sök efter en enhet för att söka efter och välja en närbelägen enhet som ska användas för ljud och video.

  När PIN-koden visas på enheten kan du bara ange den i WebEx Teams-appen och klicka på OK.


   

  PIN-koden förblir giltig i 5 minuter efter att den först visas. Om du gör en lyckad anslutning kommer du inte att tillfrågas om PIN-koden under ytterligare försök inom den fem minuter långa perioden.

3

Om du har valt min datorklickar du för att välja alternativ för ljud och video som du vill använda:

 • Använd dator för ljud– Anslut med ljud på din dator.
 • Använd telefon för ljud– Ring in till mötet eller låt mötet ringa upp dig med en telefon. För mer information, se delta i ett möte via din telefon.
 • Anslut inte ljud– Använd om du inte vill att andra ska höra dig när du deltar i mötet. T. ex. kanske du deltar i ett möte i en konferensrum med andra personer och inte alla behöver dela sina ljud.
 • Skicka och ta emot video– Använd om du vill se andra personer i mötet och du även vill dela din video.
 • Ingen video– Välj detta alternativ om du inte vill att andra ska se dig när du deltar i mötet. Kom ihåg att du inte kan se någon annans video, antingen.
4

Klicka på delta i möte.