När personer talar hämtar mikrofonerna allt de säger och Webex-assistent lägger automatiskt till det som översatt text ovanför möteskontrollerna.

Realtidsöversättning finns tillgänglig som ett tillägg för Webex Meetings version 41.5 och senare webbplatser.


Översättning i realtid måste aktiveras av webbplatsadministratören.

Mer information om realtidsöversättningar finns i Realtidsöversättning i Webex Meetings.

1

Slå på Webex-assistent genom att hålla musen över Webex-assistent och klicka på Aktivera Webex-assistent .

2

Välj Översättningsalternativ för undertexter och välj sedan det språk Webex-assistent vill översätta tal till.


 

Inte alla avk?rna är inkluderade i översättningen.

Alla mötesdeltagare kan välja ett eget önskat språk som de Webex-assistent översatta till. Det maximala antalet unika språk som kan användas samtidigt i ett möte är fem.

1

Aktivera Webex-assistent genom att knacka på Webex-assistent > Aktivera Webex-assistent.

2

Tryck på Webex-assistent och aktivera dold text.

3

Knacka på Välj språk och välj det språk som du vill Webex-assistent översatta tal till.


 

Inte alla avk?rna är inkluderade i översättningen.

Alla mötesdeltagare kan välja ett eget önskat språk som de Webex-assistent översatta till. Det maximala antalet unika språk som kan användas samtidigt i ett möte är fem.

4

Stäng av de här Webex-assistent för att spara dessa inställningar.