Om du inte ändrar standardvärdet till ett specifikt språk för organisationen, avgör Hybrid-kalendertjänst vilket språk som ska användas på olika sätt, beroende på vilken typ av kalender integreringen har:

Typ av kalender integrering

Standard om inget specifikt språk valdes

Office 365 (använder Microsoft Graph API via den Cloud-baserade tjänsten)

”språk”:{”locale”}inställning från användarens inställningar för postlåda

Google G Suite-Kalender

språk-inställning från användarens kalenderinställningar

Microsoft Exchange eller Office 365 (med EWS via den Expressway-baserade Calendar Connector)

item.Culture egenskap från mötesinbjudan

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.

2

Klicka på Redigera inställningar i kalender kortet för Hybrid .


 

Om du har hybrid-kalendertjänst konfigurerat för flera kalender miljöer kan du få till gång till standard språk inställningen från flera platser i Control Hub. Om du ställer in det på en plats åsidosätts inställningen på någon annan plats och alternativet delta Detaljer ändras för alla möten som hybrid-kalendertjänst processer.

3

Välj ett språk på standard språket listruta och klicka på Spara.

När du har sparat ändringen använder hybrid-kalendertjänst det språk som du väljer varje gång du lägger till delta i Detaljer ett möte. Språket för befintlig anslutnings information ändras inte.