WPAD-inställningen (Use Auto Discovery) är som standard inaktiverad. Den här inställningen används om din enhet hämtar proxyserverns adress från DNS eller DHCP. Vid behov kan du manuellt ange din egen URL till konfigurationsfilen.

1

Om din enhet är ny eller har återställts:

  • Rums- eller skrivbordsenhet: Välj guiden Cisco Webex samtalstjänst guiden för första gången i installationsguiden. På registreringsskärmen väljer du Proxyalternativ.

  • Styrelsen: Välj proxyalternativ direkt på registreringsskärmen.

Om din enhet redan är aktiverad:

  • Knacka på enhetsnamnet på hemskärmen och sedan på Inställningar. Bläddra till Nätverk och tjänst och tryck på Nätverksanslutning. På nästa skärm bläddrar du till Avancerade nätverksinställningar och trycker på Proxyinställningar.

Om din enhet för närvarande är aktiverad och ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du även komma åt proxyinställningarna genom att trycka på Wi-Fi överst på skärmen Nätverksanslutning och sedan trycka på kugghjulsikonen bredvid det valda nätverket.

2

Välj Auto från proxyalternativen.

Använd automatisk identifiering (WPAD) är som standard inaktiverat. Tryck på växlingsknappen för att stänga av den.

3

Ange URL:en där enheten får adress- och portnumret för en eller flera proxyservrar i fältet Proxy autokonfigurations-URL. Denna URL är platsen där slutpunkten kan få proxyserverns adress.

4

När du är klar knackar du på kryssmarkeringen högst upp till höger på skärmen.