Aktivera mötesrum för samarbete för värdkonton

Du kan aktivera mötesrum för samarbete så att personer kan delta från sina videosystem.

Endast Webex Meetings och Webex Events-panelmedlemmar kan delta via ett videosystem.


Videosystem kan inte ansluta till Webex Events FedRAMP-plattformen eftersom FedRAMP-plattformen för närvarande kör videoplattform 1.

1

Logga in på webbplatsadministration, gå till Användarhantering > Redigera användare och välj enanvändare.

2

Under avsnittet Privilegier markerar du Mötesrum för samarbete.

3

Välj Uppdatera.

Ange Samarbete Meeting Rumsalternativ


Webex Meetings är krypterade. Deltagare som ansluter till Webex Meetings med krypterade rum och skrivbordsenheter förblir säkra och påverkas inte av deltagare som ansluter med okrypterade rums- och skrivbordsenheter.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I Molnalternativ för mötesrum för samarbete markerar du Använd ett pilotnummer för att konfigurera en numerisk uppringningssträng som visas i e-postinbjudan till möten, till exempel <meeting_number>@webex.com.

Om du lämnar detta avsnitt avmarkerat blir resultatet att användare ansluter till möten och panelmedlemmar ansluter till möten genom att ringa en systemgenererad webbplatsspecifik pilot-URL som visas i e-postinbjudan.

3

Ange pilotnumret genom att ändra textrutan.

Nya eller uppdaterade pilotnummer måste exakt matcha det valda numret.

4

Välj Uppdatera.

Aktivera Video Ring tillbaka

Du kan aktivera videosamtal tillbaka för att göra det lättare för Webex Meetings och Webex Events-panelmedlemmar att delta via videosystem.

  • Webex Meetings av mobilappen kan delta i ett möte genom att knacka på en knapp på sin smartmobil eller surfplatta (iOS och Android).

  • Användare av skrivbordsmöten och händelsepaneler kan ta emot videosamtal via sitt videosystem på liknande sätt som vid ljud med uppringning.

Innan du börjar

Konfigurera din Webex-webbplats med antingen Webex-ljud eller molnanslutet ljud.

1

På vänstra sidan navigeringsrad konfiguration eller > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Under avsnittet Alternativ för mötesrum för samarbete i molnet väljer du kryssrutan Aktivera video med återuppringning.

3

Välj om användare måste trycka på 1 för att delta i möten eller händelser:

  • utan att trycka på ”1”
  • måste trycka på "1"

 
Användare med Webex Meetings-programversion 39.8 eller senare kan välja att ansluta sitt videosystem med eller utan att trycka på 1 själva under Inställningar >videosystem > Ring mitt videosystem.
4

Välj Uppdatera.

Aktivera mötesrum för samarbete för värdkonton

Du kan aktivera mötesrum för samarbete så att personer kan delta från sina videosystem.

Endast Webex Meetings och Webex Events-panelmedlemmar kan delta via ett videosystem.


Videosystem kan inte ansluta till Webex Events FedRAMP-plattformen eftersom FedRAMP-plattformen för närvarande kör videoplattform 1.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer sedan användaren som ska aktivera ett mötesrum för samarbeteför.

2

I avsnittet Tjänster väljer du Möte.

3

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Användarprivilegier.

4

Markera kryssrutan Delta i möten från videosystem.

5

Välj Spara.

Ange Samarbete Meeting Rumsalternativ


När deltagare deltar i möten via okrypterade TelePresence-enheter kommer det associerade Webex-mötet inte att vara krypterat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och välj sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I Molnalternativ för mötesrum för samarbete markerar du Använd ett pilotnummer för att konfigurera en numerisk uppringningssträng som visas i e-postinbjudan till möten, till exempel <meeting_number>@webex.com.

Om du lämnar detta avsnitt avmarkerat blir resultatet att användare ansluter till möten och panelmedlemmar ansluter till möten genom att ringa en systemgenererad webbplatsspecifik pilot-URL som visas i e-postinbjudan.

5

Ange pilotnumret genom att ändra textrutan.

Nya eller uppdaterade pilotnummer måste exakt matcha det valda numret.

6

Välj Uppdatera.

Aktivera Video Ring tillbaka

Du kan aktivera videosamtal tillbaka för att göra det lättare för Webex Meetings och Webex Events-panelmedlemmar att delta via videosystem.

  • Webex Meetings av mobilappen kan delta i ett möte genom att knacka på en knapp på sin smartmobil eller surfplatta (iOS och Android).

  • Användare av skrivbordsmöten och händelsepaneler kan ta emot videosamtal via sitt videosystem på liknande sätt som vid ljud med uppringning.

Innan du börjar

Du måste konfigurera din Webex-webbplats med antingen Webex-ljud eller molnanslutet ljud.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och välj sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Under avsnittet Alternativ för mötesrum för samarbete i molnet väljer du kryssrutan Aktivera video med återuppringning.

5

Välj om användare måste trycka på 1 för att delta i möten eller händelser:

  • utan att trycka på ”1”
  • måste trycka på "1"

 

Användare med Webex Meetings-programversion 39.8 eller senare kan välja att ansluta sitt videosystem med eller utan att trycka på 1 själva under Inställningar >videosystem > Ring mitt videosystem.

6

Välj Uppdatera.