Gå till https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html för att hämta Windows, Mac, iPhone, iPad och Android.

I Webex för Windows kan du välja en 32-bitars- eller 64-bitarsinstallation, kontrollera vilken systemtyp du har för att se vilken installation du måste använda:

  • På Windows 7 öppnar startmenyn > Alla program öppnar Tillbehör och öppnar sedan Systemverktyg och väljer Systeminformation.

  • I Windows 8 eller Windows 10 anger du systeminformation i fönstretssökområde.

I Webex för Mac kan du även välja mac OS Intel eller Mac OS Apple M1, installation för Webex, kontrollera systemtypen för att se vilken installation du ska använda:

  • Öppna Apple-menynoch välj sedan Om den här datorn. Under fliken Översikt letar du upp processor eller dator och kontrollerar om det är Intel eller Apple.