Går du till fler alternativ och väljer högtalare, mikrofon och kamera. Välj talaren, mikrofoneneller kamera listruta och välj sedan talaren, mikrofonen eller kameran som du vill växla till.