Du kan stänga av automatisk ihopparning med en av två metoder:

  • Gå till din profilbild. Välj sedan Inställningar > Enheteroch avmarkera sedan Anslut till närmaste enhet automatiskt.
  • När du är ansluten till en enhet klickar du på och väljer alternativ.
    Avmarkera sedan Anslut automatiskt.

 

Du kan fortfarande ansluta manuellt till en WebEx-enhet. För mer information, se manuell anslutning till Cisco WebEx-enheter från Cisco WebEx Teams.

Du kan stänga av automatisk ihopparning med en av två metoder:

  • Klicka på profilbildoch gå till Inställningaroch välj enheter. Avmarkera sedan Anslut till närmaste enhet automatiskt.
  • När du är ansluten till en enhet klickar du på och väljer alternativ.
    Avmarkera sedan Anslut automatiskt.

 

Du kan fortfarande ansluta manuellt till en WebEx-enhet. För mer information, se manuell anslutning till Cisco WebEx-enheter från Cisco WebEx Teams.

Tryck på din profilbild, tryck på enheter och Stängsedan av Automatisk anslutning.


 

Detta kommer att stänga av automatisk ihopparning för alla enheter.

Tryck på din profilbild, tryck på inställningar, Välj enheter och Stängsedan av Automatisk anslutning.


 

Detta kommer att stänga av automatisk ihopparning för alla enheter.