Visa och sortera enskilda headset som är anslutna till Cisco Webex Teams för Windows och Mac via Webex Control Hub. Varje headsetsida visar headsetmodell, serienummer, version av fast programvara, anslutningsstatus och hur lång tid headsetet varit anslutet.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/ går du till Enheter.

2

Välj ett headset från lagret.