Konfigurationen av ett enda nummer varierar beroende på vilken telefon tjänst du har. Om du är osäker finns det något enkelt sätt att berätta.

Gå till Telefon-och Samtals inställningar och slå på Single Number Reach.

När du har aktiverat Single Number Reach och inte har samtals vidarekoppling aktiverat, kommer du att se nu istället för och när du för mus pekaren över ikonen. Single Number Reach är aktive rad.


 

Om du inte ser Single Number Reach inställningen måste du kanske aktivera den först på självhjälps portalen. Du kan vara bekant med att använda självbetjänings portalen för att ställa in alternativ för din telefon. Webex Teams använder dessa inställningar och låter dig lägga till dem från appen.

Gå till Telefon-och Samtals inställningar, Välj Öppna Samtals inställningaroch klicka på självhjälps Portal för att öppna portalen i en webbläsare. Välj sedan mina telefoner och följ anvisningarna för att lägga till en annan telefon med ett nummer som du vill ringa när du får ett samtal.

1

Gå till och välj Öppna Samtals inställningar.

5.2

Klicka på fliken Single Number Reach och välj + Lägg till nummer.

13.3

Lägg till ett nummer och en beskrivning och välj Spara.

fyrsiffriga

Du kan sedan markera eller avmarkera numren direkt i Single Number Reach popout.

Tryck på din profilbild, gå till samtaloch slå sedan på Single Number Reach.