1

När du har ett aktivt telefonsamtal och du får ett annat telefonsamtal väljer du Hold och besvara samtal.

Ditt aktiva telefonsamtal spärras och det inkommande samtalet besvaras.
2

Välj mer, Välj slå sammanoch välj sedan det telefonsamtal som ska slås samman.

Det ursprungliga samtalet återupptas och slås ihop med det inkommande samtalet. Du kan visa Mötes deltagarna i telefonsamtalet genom att välja .

1

När du har ett aktivt telefonsamtal och du får ett annat telefonsamtal väljer du Hold & accept.

Ditt aktiva telefonsamtal spärras och det inkommande samtalet besvaras.
2

Välj meroch välj slå samman.

Det ursprungliga samtalet återupptas och slås ihop med det inkommande samtalet.