Inställningar för Webex Meetings-mobilapp

Öppna appen och tryck på inställningar för att Visa huvud inställnings menyn.

 • Mitt konto– se din konto information, och du kan även uttala från den här inställningen.

 • Allmänna-ändra inställningar för att radera delade filer och historik efter Webex-möten. Du kan även ändra dina aviserings inställningar.

 • Ljud & video-justera dina ljud-och video inställningar för möten och Tillåt appen att använda dina mobil data.

 • Mötes lista– integrera din Webex-kalender, enhets kalender eller Microsoft Office 365-kalender med appen.

 • Hjälp– bevaka videor, rapportera problem och komma åt Cisco Webex hjälp Center för mer information om appen.

 • Om-Öppna appens version och service villkor.

Ladda upp en profil bild

Om din webbplatsadministratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra dina egna bilder så att de visas som profilbild. Gå till Inställningar > Mitt kontooch knacka på din initial eller nuvarande profilbild. Du kan välja att göra något av följande:

 • Ta foto-Använd din enhets kamera för att ta ett foto.

 • Välj befintligt foto-Välj ett foto i din enhets Galleri.

 • Ta bort foto-ta bort din nuvarande profilbild.

Växla mellan ljust och mörkt läge

Du kan ställa in appen så att den använder ljus eller mörkt läge som standard. Ljust och mörkt läge ändrar hur webb sidor, t. ex . mina möten eller inspelningar, och möten ser ut.

Gå till Inställningar > Allmänt > Utseendeoch välj sedan om du vill använda ljus eller mörkt läge.

Inställningar för Webex Meetings-mobilapp

Öppna appen och tryck på mer > Inställningar för att öppna huvud inställnings menyn.

 • Mitt konto– se din konto information, och du kan även uttala från den här inställningen.

 • Allmänna-ändra inställningar för att radera delade filer och historik efter Webex-möten. Du kan även ändra dina aviserings inställningar.

 • Ljud & video-justera dina ljud-och video inställningar för möten och Tillåt appen att använda dina mobil data.

 • Mötes lista– integrera din Webex-kalender, enhets kalender eller Microsoft Office 365-kalender med appen.

 • Hjälp– bevaka videor, rapportera problem och komma åt Cisco Webex hjälp Center för mer information om appen.

 • Om-Öppna appens version och service villkor.

Ladda upp en profil bild

Om din webbplatsadministratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra dina egna bilder så att de visas som profilbild. Gå till mer > Inställningar > Mitt kontooch knacka på din initial eller nuvarande profilbild. Du kan välja att göra något av följande:

 • Ta foto-Använd din enhets kamera för att ta ett foto.

 • Välj befintligt foto-Välj ett foto i din enhets Galleri.

 • Ta bort foto-ta bort din nuvarande profilbild.

Konfigurera Google Home-enheter för att använda Webex-möten

Mer information om hur du konfigurerar din Google Home-enhet för att använda Webex-möten finns i: https://help.webex.com/p1j4si/.