1

För att börja dela din skärm klickar du på Dela.

2

Välj hur du vill Optimera ditt delade innehåll i rullgardingsmenyn:

 • Optimera automatiskt– väljer den bästa optimeringen för din innehållstyp.

 • Optimera för text och bilder– Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.

 • Optimera för rörelse och video—Videon spelas upp jämnare med högre bildfrekvens, men med en lägre upplösning. Detta ökar flytigheten genom att minska fördröjningen vid skärmdelning.

  Det här alternativet kanske inte förbättrar bildfrekvensen i möten med fler än 25 deltagare.

3

Välj Dela datorljud för att låta andra höra ditt datorljud utöver ditt mikrofonljud.

Endast Mac –Webex behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har det här tillägget hämtas det automatiskt när du klickar på Deladatorljud. Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att installera tillägget.

4

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

5

Förhandsgranska vad du delar högst upp på skärmen. Se till att du endast delar vad du vill och att alla i mötet kan se det.


 

För att visa förhandsgranskningen när den försvinner går du till fliken i kontrollfältet överst på skärmen och klickar på nedåtpilen.

6

När du delar kan du välja följande:

 • Dela skärm för att växla till en annan skärm eller ett annat program utan att först behöva sluta dela.
 • Kommentera för att markera en delad skärm under ett samtal eller ett möte.
 • Pausa för att pausa delning av din skärm eller ditt program.
 • Återuppta för att fortsätta delningen av din skärm eller ditt program.
7

Klicka på Stoppa när du är klar med skärmdelningen.

1

Under ett telefonsamtal trycker du på Mer > Dela skärm.

2

Välj ditt Optimera-alternativ:

 • Optimera för text och bilder– Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.
 • Optimera för rörelse och video—Videon spelas upp jämnare med högre bildfrekvens, men med en lägre upplösning. Detta ökar flytigheten genom att minska fördröjningen vid skärmdelning.

3

Tryck på Webex > Starta sändning.

4

Tryck var som helst på din skärm för att avsluta sändningsmenyn och börja navigera din skärm dela.

5

När du är klar knackar du på Sluta dela i mötet för att sluta dela.

1

Under ett telefonsamtal trycker du på Mer > Dela skärm .

2

Välj ditt Optimera-alternativ:

 • Optimera för text och bilder– Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.
 • Optimera för rörelse och video—Videon spelas upp jämnare med högre bildfrekvens, men med en lägre upplösning. Detta ökar flytigheten genom att minska fördröjningen vid skärmdelning.
3

Knacka på Starta nu för att acceptera inspelningsbehörigheter och förbereda skärm skärm delning.

4

När du är klar trycker du på SLUTA DELA.

Innan du börjar

Du kan endast dela under skrivbordstelefon när alla följande krav uppfylls:
 • Din organisation måste använda samtal i Webex (Unified CM). Om du är osäker kan du ta reda på vilken samtalstjänst duhar.

 • Du måste vara ansluten till skrivbordstelefon för samtalet.

 • Du kan endast dela i ett samtal mellan dig och en annan person.

 • Den andra personen i ditt samtal måste också anslutas till sitt skrivbordstelefon för samtalet i Webex.

1

När du är i ett telefonsamtal och du är ansluten till din skrivbordstelefon väljer du Dela för att dela din skärm.

2

Välj hur du vill Optimera ditt delade innehåll i rullgardingsmenyn:

 • Optimera automatiskt– väljer den bästa optimeringen för din innehållstyp.

 • Optimera för text och bilder– Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.

 • Optimera för rörelse och video—Videon spelas upp jämnare med högre bildfrekvens, men med en lägre upplösning. Detta ökar flytigheten genom att minska fördröjningen vid skärmdelning.

  Det här alternativet kanske inte förbättrar bildfrekvensen i möten med fler än 25 deltagare.

3

Välj Dela datorljud för att låta andra höra ditt datorljud utöver ditt mikrofonljud.

Endast Mac –Webex behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har det här tillägget hämtas det automatiskt när du klickar på Deladatorljud. Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att installera tillägget.

4

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

5

Förhandsgranska vad du delar högst upp på skärmen. Se till att du endast delar vad du vill och att alla i mötet kan se det.


 

För att visa förhandsgranskningen när den försvinner går du till fliken i kontrollfältet överst på skärmen och klickar på nedåtpilen.

6

När du delar kan du välja följande:

 • Dela skärm för att växla till en annan skärm eller ett annat program utan att först behöva sluta dela.
 • Kommentera för att markera en delad skärm under ett samtal eller ett möte.
 • Pausa för att pausa delning av din skärm eller ditt program.
 • Återuppta för att fortsätta delningen av din skärm eller ditt program.
7

Klicka på Stoppa när du är klar med skärmdelningen.