Som en Webex-administratör, måste du göra följande:

1. Aktivera Webex-assistent möten i webbplatsadministration.

2. Tillhandahållande Webex-assistent -möten för en organisation, en hel Webex-webbplats eller för specifika användare via licenstilldelning.

Innan du börjar

Webex-assistent tillgänglig i Webex Meetings. Från och med uppdateringen 41.5 finns den även tillgänglig i Webex Events(nytt) webbsinarläge för planer som har stöd för upp till 3 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare. Den här funktionen kräver Cisco Webex version 2.0 av videoplattformen om du vill delta i möten från videosystem som är aktiverade.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till Webex-assistent Konfiguration.

3

Markera eller avmarkera kryssrutan Webex-assistent kryssrutan.

När kryssrutan är markerad är Webex-assistent tillgänglig i möten och webbssinglar på din webbplats.
4

Om du vill Webex-assistent möte automatiskt när värdar startar ett möte eller webbsingång, markerar du kryssrutan Webex-assistent Aktivera möten när du startar möte som standard.

Under ett möte eller webinar kan värdar slå av eller slå på Webex-assistent.

5

Välj Uppdatera.