En användares personliga enhet har samma rättigheter som användaren har, men även om användaren har ett Webex-samtalsabonnemang kan användaren inte ringa (eller ta emot) samtal med personer utanför användarens organisation med hjälp av telefonnumret eller ringa upp anknytningsnummer från enheten.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare som du vill tilldela enheten

2

Från panelen användare som öppnas till höger bläddrar du ned till enheteroch väljer ett av följande alternativ:

  • Om användaren har minst en enhet som redan är tilldelad klickar du på... och väljer sedan Lägg till Webex Room-enhet.
  • Om användaren inte redan har tilldelats några enheter klickar du på Lägg till Webex Room-enhet.
3

Kopiera, mejla eller skriv ut den 16-siffriga aktiveringskoden och skicka den till användaren så att den nya enheten kan aktiveras eller, om du har enheten kan du aktivera för användarens räkning.

Om användaren inte aktiverar enheten innan koden förfaller kan en ny aktiverings kod genereras på https://settings.webex.com. Användare kan även lägga till egna personliga enheter här. För ytterligare information, se Konfigurera ett rum eller skrivbordsenhet som en personlig enhet.