19 Temmuz 2021

Sürüm 22.9.7.1

Şu sorunları giderdik:
Calling Kullanıcı Portalı
 • Plan ayarlama numarası maksimum 12 numaraya izin vermiyordu.

 • Kullanıcı https://settings.webex.com Calling Kullanıcı Portalı’ndan çapraz başlatma yaptığında Calling Kullanıcı Portalı oturum açma sayfasına yönlendiriliyordu. Bu da parola sıfırlamayla ilgili kafa karışıklığına neden oluyordu.

 • Calling Kullanıcı Portalı’ndaki Kişilerim sekmesi kişi listesinin tamamını almıyordu.

Calling Yönetici portalı
 • Tarihe göre sıralama yapıldığında çağrı analiz verileri düzgün bir şekilde sıralanmıyordu.

14 Haziran 2021

Sürüm 22.9.6.1

Şu sorunları giderdik:
Calling Kullanıcı Portalı
 • Uzak ofis için gösterilen hata mesajı net değildi.

 • Son kısımda }, ) gibi özel karakterler yazıldıysa alan doğrulamaları başarısız olur.

 • /usertimezone 500 geri döndüğünde Sesli Mesaj PIN’i görünürdü.

 • E.164 uluslararası telefon numarası biçimlendirmesi ve doğrulaması, Office Anywhere, Remote Office, Seçmeli Çağrı Yönlendirme ve Öncelik Uyarısı özellikleri için zorunlu değildi.

Calling Yönetici portalı
 • Analiz raporu sayfasında tarih ve DST değerleriyle ilgili birden çok sorun vardı.

14 Mayıs 2021

Sürüm 22.9.5.1

Şu sorunları giderdik:
Calling Kullanıcı Portalı
 • Tüm Çağrıları Sesli Mesaja Gönder seçeneği açıkken sesli mesaj bildirim ayarları kaydedilmedi.

 • Arayan Kullanıcı Portalı’nda özel bir plan oluştururken, plan adı boşluklara izin vermedi.

16 Nisan 2021

Sürüm 22.9.4.1

Şu sorunları giderdik:
Calling Yönetici portalı
 • Büyük kayıtlar için çağrı geçmişi performans sorgusu optimizasyonu ile ilgili sorun.

Control Hub
 • Tam numara yönetimi Control Hub’da mevcut değildi.

24 Mart 2021

Sürüm 22.9.3.1

Şu sorunları giderdik:
Calling Yönetici portalı
 • Otomatik santral, çağrı yakalama grupları ve çağrı sıraları gibi hizmetler için saat dilimi değiştirilemiyordu.

 • Analiz özeti grafiği, çağrı türü 99 veya üstü olan çağrıları eleyecek biçimde filtreleme yapamıyordu.

 • Calling Yönetici Portalında cihazlar görünmeye devam ediyordu.

 • Tırnak işareti, cihazlar için Hat Ata seçeneğinde ekran sorununa yol açıyordu.

Calling Kullanıcı Portalı
 • Bazı kullanıcılar Calling Kullanıcı Portalında doğrudan oturum açamıyordu.

24 Şubat 2021

Sürüm 22.9.2.1

Şu sorunları giderdik:
Calling Yönetici portalı
 • Otomatik santral raporları, açıklama ve anahtar için boş değer getiriyordu.

 • . içeren arayan kimliği adları hatalı görüntüleniyordu.

Calling Kullanıcı Portalı
 • Plan Düzenle İletişim Kutusunda yanıltıcı etiket görünüyordu.

10 Şubat 2021

Sürüm 22.9.1.2

Şu sorunları giderdik:
Calling Yönetici portalı
 • Salt okunur yöneticilerin otomatik santral ve çağrı sırası raporlarına erişimi yoktu.

 • Bir çağrı yakalama grubu hizmet adında + işareti olduğunda yanlış hata mesajı gösteriliyordu.

29 Ocak 2021

Sürüm 22.9.1

Şu sorunları giderdik:
Calling Yönetici portalı
 • Kullanıcı oluşturmayla ilgili performans sorunları zaman aşımına yol açıyordu.

 • Analiz dışarı aktarma raporunda 1000'den sonra gelen kayıtlar farklı bir tarih biçiminde gösteriliyordu.

 • İngilizce dışındaki diller için dizin içeri aktarma başarısız oluyordu.

 • Temsilcilerin Çağrı Sırasına Katılmasına İzin Ver seçeneği düzgün çalışmıyordu ve kaldırıldı.

 • Kimlik doğrulamanın başarısız olması nedeniyle çağrı sırası adları kaydedilmiyordu.

 • Çağrı yönlendirme seçimi ayarları doğru bir biçimde çalışmıyordu.

 • Çağrı Yakalama Grubu > Çağrı Yönlendirme ayarlarında dahili numaralar için sesli mesaja gönder seçeneği yoktu.

 • Yöneticiler yeni bir konum ekleyemiyor ve ATLAS hata mesajı alıyordu.

 • Telefon numarası kitaplığının portala girilen numara için daha doğru bir teyit oluşturması için iyileştirmeler gerekiyordu.

 • Hoteling toplantı sahibi için sınırın 12 saatten az ayarlanması durumunda, hoteling konuk yapılandırması başarısız oluyordu.

Calling Kullanıcı Portalı
 • Office Anywhere Yönlendirme ayarı için araç ipucu gerekiyordu.

1 Aralık 2020

Sürüm 22.8.13

Şu sorunları giderdik:
Calling Yönetici portalı
 • Kullanıcılar penceresinde Mac adresine göre ayrılmayan cihazlar, sıralama ve filtrelemeyi zorlaştırıyordu.

 • IDBroker Erişim Kontrolü listesiyle güvenlik geliştirildi.

 • CSV dosyası olarak dışarı aktarılabilecek alanlara girilen karakterlerden kaynaklanan formül ekleme sorunu. Bu alanlara artık aşağıdaki karakterlerin girilmesine izin verilmiyor: +, -, =, @.

Control Hub
 • Artık müşteri kuruluşunun adı 30 karakterden uzun olduğunda özellik değişiklikleri kaydediliyor.

Calling Kullanıcı Portalı
 • My Phone Next Portal dizininde hızlı aramalarla ilgili bir sorun vardı.

 • Geçerli Dahili Numara kontrolü kaldırıldı ve Dahili Numara hata mesajı düzeltildi.

 • İşletme Dizini Aramasına cep telefonu numarası arama özelliği eklendi.

 • IDBroker Erişim Kontrolü listesiyle güvenlik geliştirildi.

21 Ekim 2020

Sürüm 22.8.12

Şu sorunları giderdik:
Calling Yönetici portalı
 • Kullanıcı Atamaları sayfasında veri kaydettiğinizde, Kullanıcı Bilgileri sayfasındaki iptal edilen değişiklikler kaydediliyordu.

 • Numaralar/Kullanıcılar sayfasında Place'e atanmış kullanıcı için sesli mesaj seçeneğini sıfırlayın.

 • Kullanılabilir cihazlar açılır listesinden rastgele taşınan cihazlar kaldırıldı.

 • Müşteri ülkeleri uygun bir biçimde doğrulanmıyordu. Ülkelerin hizmet sağlayıcı seviyesinde etkin ülkeler listesinde olması gereklidir.

 • Numaralar sayfasından dışarı aktarma durumunda, Site Hizmetleri (örneğin, Sesli Portal, Otomatik Santral) için Ad sütunu görüntülenmiyordu.

 • Satış Yöneticisi + Salt Okunur rolüne sahip kullanıcılar, müşteri oluşturamıyordu.

 • DMS özel etiketlerinin güncellenmesi her zaman başarılı olmuyordu.

 • Büyük kayıtlar için Çağrı Geçmişi performans sorunu.

 • Müşteri ülkesi doğrulama sorunu: ülke hizmet sağlayıcı seviyesinde etkin ülkeler listesinde değildi.

Control Hub
 • Paylaşılan atanmış kullanıcının Control Hub'dan çıkarılması durumunda, etkinleştirme süreci devam eden cihazlar silinmiyordu.

 • Dizin yüklemek için Firefox kaydırma yenilemesi çalışmıyordu.

 • MPN, Çağrı Yönlendirmede müşterinin artı işareti ekleyerek telefon numarası girmesine izin vermiyordu

 • DMS özel etiketlerinin güncellenmesi her zaman başarılı olmuyordu.

 • Bir çalışma alanı Temel lisanstan İşletme lisansına yükseltildiğinde, boş bir yazılımsal istemcinin kullanılabilir olmaması durumunda herhangi bir yazılımsal istemci oluşturulmuyor veya kullanıcıya atanmıyordu.

 • Kullanıcının Control Hub'dan silinmesinin ardından Kişisel Faks ataması kaldırılmıyordu.

Calling Kullanıcı Portalı
 • Kullanıcılar Çağrı Yönlendirme kurmaya çalışırken artı işareti ekleyerek telefon numarası giremiyordu.

 • Yöneticiler, kullanıcılar için sesli mesaj PIN'lerini sıfırlayamıyordu.

18 Eylül 2020

Sürüm 22.8.11

Şu sorunları giderdik:
Calling Yönetici portalı
 • Oluşturduğunuz son Programı silmeyi denediğinizde, Program silinemiyor ve kapatılamıyordu.

 • Analiz sayfasında birden fazla dahili numara aranıp seçilirken, açılır listede hatalı bilgiler gösteriliyordu.

 • Çağrı Yönlendirme özelliğine harici numaralar eklenemiyordu.

 • İlk oturum açma sırasında uygulama için hatalı indirme bağlantıları gösteriliyordu.

 • Numaralar sayfası menüsünde hatalı bilgiler gösteriliyordu.

 • Webex Calling için bir kullanıcı veya çalışma alanı oluşturulurken performans optimum düzeyde olmuyordu.

 • Çağrı Yakalama Grupları'ndan telefon numaralarının atamasını kaldıramıyordunuz.

 • Konum bilgilerinin Japonca dilinde bir .csv dosyasına aktarılması sırasında sütun başlıkları hatalı hizalanıyordu.

 • Webex Satıcısı veya Katma Değerli Satıcı oluşturulması sırasında site_profile_config sütununda VAR türü için BOŞ değer sağlandığında hata oluşuyordu.

 • E911 bildirimleri optimum düzeyde değildi.

21 Ağustos 2020

Sürüm 22.8.10

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Kopya bir Özel Sunum Numarası eklenirken çıkan hata mesajı net ve kolay anlaşılır değildi.

 • Çağrı Almada yapılan değişiklikler kaydedilirken çıkan hata mesajı doğru değildi.

 • Çağrı Gruplarında İngilizce dışında bir dil seçilemiyordu.

 • Kuyruk Ayarlarındaki Fısıltı özelliği diğer dilleri içermiyordu.

 • Sesli Portalda telefon numarasının değiştirilmesi durumunda Arayan Kimliği güncellenmiyordu.

 • Office Anywhere numarası silinemiyordu.

 • Çağrı Sırası raporlarında geçmiş veriler görüntülenmiyordu.

 • Control Hub'da Satış ve Kullanıcı Cihazı ayrıcalıklarına sahip yöneticiler yeni müşteriler oluşturamıyordu.

 • Otomatik Santral özelliği yapılandırılırken geçerli numaraların eklenmesiyle ilgili sorunlar oluşuyordu.

 • Kullanıcılar, Calling Yönetici Portalından giriş yaptığında Sesli Mesaj için PIN'i Sıfırla düğmesini göremiyordu.

 • Kullanıcılar, Ayarlar sayfasında bulunan Profil sekmesindeki bazı bölümleri göremiyordu.

 • Kullanıcı dahili numaralarının 999 veya 112 gibi acil durum numaralarına benzemesi durumunda, kullanıcı oluşturma sırasında sorunlar yaşanıyordu.

24 Temmuz 2020

Sürüm 22.8.9

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • İlk Kurulum Sihirbazında sağlama başarısız olduğunda müşteri akışı siliniyordu.

 • Otomatik Santral istatistiklerinin alınması sırasında sorunlar yaşanıyordu.

 • Arayan Kullanıcı Portalı hesap ayarlarında acil durum konumu görüntülenmiyordu.

 • Flex müşterisi olarak bir kullanıcının paylaşımlı bir cihazını düzenlemeye girdiğinizde, Cihazın açılır menü araması çalışmıyordu.

 • Durumu Etkinleştiriliyor olan bir cihaz, Cihazlar sayfasından silinemiyordu.

 • Analiz sayfasından Çağrı Geçmişinizi dışarı aktarma sırasında sorunlar oluşuyordu.

 • Analiz sayfasında belirli telefon numaraları için filtre uygulanamıyordu.

 • Google Chrome ve Mozilla Firefox'ta yakınlaştırma veya uzaklaştırma yaptığınızda, Kullanıcı Arayüzü öğeleri doğru bir biçimde hizalanmıyordu.

 • Çağrı Yönlendirme seçeneklerindeki açılır listede dahili numaralar yer almıyordu.

 • Alternatif Numaralar kullandığınızda, Otomatik Santral raporları Otomatik Santral seçenekleriyle sayaçları eşleştirmiyordu.

 • Tek harfli bir alt etki alanı içeren bir e-posta etki alanıyla kullanıcı oluşturulamıyordu.

 • İş ortakları tüm müşteri yöneticisi izinlerini göremiyordu.

 • Tam Yöneticiler diğer müşterilerin çağrı analizlerini göremiyordu.

 • Görsellerde herhangi bir markalama geliştirmesi yapılamıyordu.

 • Aşağıdaki özellikler artık Cisco Webex Control Hub'da olduğundan Calling Yönetici Portalından kaldırıldı:

  • Kullanıcı Özellikleri: Bas-Konuş, Çağrı İzinleri (Kullanıcılar, Yerler, Konumlar), Arayan Kimliği

  • Konum Özellikleri: Çağrı Parkı, Çağrı Alma, Çağrı İzinleri, Bekletme Müziği

22 Haziran 2020

Sürüm 22.8.8

Şu sorunları giderdik:

Control Hub

 • Control Hub'daki Konumlar sayfasından Calling Yönetici Portalı panosuna, özellikle de Hizmetler kutucuklarına çapraz açılış yaptığınızda, değer değiştirici aralıklı olarak yükleniyordu.

 • Ad ve Soyadı girerken simge kullanmanız durumunda, Webex Calling kullanıcı oluşturma başarısız oluyordu.

Calling Yönetici portalı

 • Hizmetin 20 saniye zaman aşımı sınırından uzun sürmesi nedeniyle Çağrı Sırası raporları zaman aşımına uğruyordu.

 • Dışarı aktarmalar UTF-8 formatında doğru bir biçimde kodlanmıyordu.

 • Japonca için Analiz sayfasında ekran farklılıkları vardı.

 • Site hizmetleri hatalı bir biçimde devre dışı bırakılıyordu.

 • Sesli Portal parolası sıfırlama e-posta şablonunda Japonca için bazı güncellemeler yapılması gerekiyordu.

 • Çok sayıda temsilcinin olduğu konumlarda temsilciler Çağrı Sırasında görünmüyordu.

 • Alternatif numaralar yapılandırıldığında, Otomatik Santraller hatalı raporlar oluşturuyordu.

 • Mesai Saatleri ve Mesai Sonrası için bir eylem seçmeye çalıştığınızda, Otomatik Santral menüsünde sorunlar oluşuyordu.

 • Faks sıkıştırma seçenekleri ayarlanamıyordu.

 • 20'den fazla numara seçtiğinizde, tüm müşteri telefon numaraları Analiz raporunda listeleniyordu.

Calling Kullanıcı Portalı

 • Portalda MyApps ve uygulama indirme bağlantısı yer almıyordu.

 • Japonya ortamında Resepsiyonist URL'sinin güncellenmesi gerekiyordu.

22 Mayıs 2020

Sürüm 22.8.7

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Control Hub'dan Calling Yönetici Portalına çapraz başlatma artık gecikmiyor.

 • Konumunuz dışındaki kullanıcılar artık Resepsiyonist İstemcisiyle izlenebiliyor.

 • Control Hub'a ek özelliklerin taşınması için portalda artık bir özellik kaldırma bildirimimiz var.

 • Artık Planlayıcıdan dışarı veri aktarırken tarih tutarlı kalıyor.

 • Sitelist API'si artık FLEX/VAR müşterileri için toplam kayıt sayısını getiriyor.

 • Artık Webex Calling’in TN tabanlı kullanıcıları için E911 adresi görünüyor.

 • Otomatik Santral menüsü artık bazı girdiler için hatalı adları göstermiyor.

 • Otomatik Santral raporları artık boş değil.

 • Şirket logosu URL'si http yerine doğru bir biçimde https kullanıyor.

 • Çağrı Sıraları Konfor özel mesajı devre dışı bırakıldığında bu mesaj artık korunuyor.

 • Seçici çağrı yönlendirme için Tatil Takvimi olarak "Aucun" (Hiçbiri) seçilmesi durumunda, artık hata alınmıyor.

Calling Kullanıcı Portalı
 • Sesli mesaj kayıtları artık konumunuz veya yerel ağ geçidiniz dışından kaynaklanan çağrılar için uzak numarayı gösteriyor.

 • MyApps ve uygulama indirme bağlantısıyla ilgili sorun çözüldü.

23 Nisan 2020

Sürüm 22.8.6

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Artık farklı konumlardan kullanıcıları aynı Çağrı Yakalama Grubuna atayabilirsiniz.

Control Hub

 • Bağlantıyı Kes öğesine kısa süre içinde iki kez tıkladığınızda artık şunlar olmuyor:

  • İki ayrı bağlantı kesme talebi

  • Kullanılmakta olan lisanslar kaldırılıyor

27 Mart 2020

Sürüm 22.8.5

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Numaralar ve Kullanıcılar sayfalarından CSV dosyalarının dışarı aktarılması sırasında oluşan sorunlar düzeltildi.

 • Control Hub'da cihazı yapılandırma ayarlarına gittiğinizde herhangi bir sorun yaşamadan Calling Yönetici Portalına girebilmenizi sağlamak için Webex Control Hub ile Calling Yönetici Portalı arasındaki bağlantı iyileştirildi.

 • Gizlilik beyanlarının bağlantıları güncellendi.

 • Profili Fransızca olan yöneticiler artık 011, 015, 017 ve 018 ile başlayan numaralar ekleyebiliyor.

 • Numaralar, Cihazlar ve Kullanıcılar için Ara düğmesine kaç kez tıklanabileceğine ilişkin kısıtlamalar ekledik. Artık bir arama tamamlanmadan yeni bir arama başlatamazsınız.

 • Fransızca (Kanada) ve Portekizce için tarih biçimi düzeltildi.

 • ABD acil durum numaralarının ABD dışındaki belirli konumlar için dahili numara olarak kullanılamaması sorunu giderildi.

 • Yönetici Asistanı özelliği etkinleştirildiğinde gelen çağrıların doğrudan sesli mesaja gitmesine yol açan bir sorun giderildi.

 • Otomatik Santral planlarında Portekizce ve Fransızca (Kanada) dillerinin konuşulduğu konumlar için saat gösterimi ve girişi (12 saat ve 24 saat biçimi) düzeltildi.

 • OPS USERS olan, ancak WSP_ADMIN güvenlik grubunda olmayan yöneticiler artık Gelişmiş Hizmetler menüsüne erişebiliyor.

Calling Kullanıcı Portalı

Eş Zamanlı Çalma Özelliği ayarları için kopya ipucu metni kaldırıldı.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

24 Şubat 2020

Sürüm 22.8.4

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Planlar > Etkinlikler tablosunun CSV dosyası olarak dışarı aktarılması sırasında oluşan sorunlar giderildi.

 • Artık Çağrı Sırası bekletme müziği için alternatif bir kaynağı etkinleştirebilirsiniz.

 • Genel olarak çeviriler iyileştirildi.

 • Çağrı Yakalama Grubu yönlendirmesinde bulunan Belirli sayıda çalmanın ardından ilerle ayarı artık hangi yönlendirme türünün seçildiği fark etmeden görünüyor (yalnızca Her seferinde bir adet seçildiğinde değil).

 • Kullanıcıların sesli mesaj PIN'i sıfırlama e-postası artık dahili numarayı içeriyor.

 • Cihazlar artık belirli bir sitede doğru bir biçimde filtreleme yapabiliyor.

 • Artık kullanıcıların Çağrı Yönlendirme ayarlarına uluslararası numaralar eklenebiliyor.

 • Artık özel karşılama devre dışı bırakıldığında bile otomatik santral karşılama dosyası korunuyor.

 • İzlenen Kullanıcılar bölümünde artık bir kişinin adı ve soyadı arasında boşluk bulunuyor.

 • Artık Planlama Ayarları menüsünden tatillerin yıllık tekrarlamalarını kaydedebilirsiniz.

 • Artık Firefox'ta Otomatik Santral takviminizi kaydedebilirsiniz.

Control Hub

 • Artık etkinleştirme kodu ekleme devre dışı bırakıldığında bile iş ortakları Flex müşterisi oluşturabilir.

Calling Kullanıcı Portalı

 • Webex Calling uygulaması (masaüstü) indirme bağlantısının Skype Kurumsal sürümü etiketi düzeltildi.

 • Almanca çeviriler iyileştirildi.

 • Kişiler ve Hızlı Aramalar'da gösterilen numaralarla ilgili sorunlar giderildi.

 • Malta ulusal formatındaki telefon numaralarına destek sağlandı.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

31 Ocak 2020

Sürüm 22.8.3

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Kullanıcı adının değiştirilmesi sonucunda artık postalarda kopya hesap yöneticileri ve boş adlar oluşturulmuyor.

 • Hoteling özelliği artık geçerli olmadığı istasyonlar için görünmüyor.

 • Verimsiz çağrı akışı, etkinleştirme kodu oluşturulması sırasında zaman aşımı hatalarına yol açmıyor.

 • Katılma özelliği için yardım metni güncellendi.

 • Anlaşılabilirlik ve yerelleştirmeyle ilgili iyileştirmeler yapıldı.

 • Çağrı Geçmişi ve Analiz için getirilen bazı veri öğelerinin çevirisi yapıldı.

 • Çağrı Yakalama Grubu açıklaması düzeltildi.

 • Artık Gelişmiş Hizmetler menüsünden WSP ve WSP MA Ops hesapları görünüyor.

 • Kullanıcı Yanıt Yoksa Çağrı Yönlendirme için artık "çalma yok" seçeneği var.

Calling Kullanıcı Portalı

 • Yönetici sayfasında artık asistan soyadları görünüyor.

 • "Çalma" sözcüğü için çeviri düzeltildi.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

Aşağıdaki düzeltmeleri yaptık:

Müşterilerin aboneliğinin ücretli aboneliğe dönüştürülmesi için deneme aboneliği olan müşterileri hızlı ve kolay bir biçimde iş ortağı yapma özelliğini ekledik.

13 Aralık 2019

Sürüm 22.8.2

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Artık Numaralar sayfasında unvanlar hizalanmış durumda görünüyor.

 • Şurada görüntülenen hata ve başarılı işlem mesajlarına doğru stil özellikleri uygulandı: Şirket Profili > Acil Çağrılar.

 • Artık Kullanıcılar > Kullanıcı Atamaları bölümünden sorunsuz bir biçimde numara ekleyip çıkarabilirsiniz.

 • Artık başka sitelerdeki kullanıcıları izleyebilirsiniz.

 • Japonca çevirilerde artık Arayan Kimliği'nde özel karakterler yer alabilecek.

 • Kalan Lisanslar için çeviri hatası giderildi.

 • MAC adresi aramalarında artık iki nokta kullanılabiliyor.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

26 Kasım 2019

Sürüm 22.8.1

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Gelişmiş Hizmetler > Site Paket Ayarı > Planlama > Düzenle altında yer alan Planı Düzenle iletişim kutusu:

  • Dışarı aktarılan CSV dosyaları artık boş değil.

  • Japonca çeviri hataları giderildi.

 • Otomatik Santral planı artık hatalı bir biçimde Kapalı öğeleri göstermiyor.

 • Artık E.164 biçimini veya ulusal numara biçimini (sıfır ön ekiyle) kullanarak Otomatik Santral aktarma seçeneğini harici bir numaraya ayarlayabilirsiniz.

 • Farklı konumlardan çağrı hedefi ve kaynakları ekleme işlemi artık başarısız olmuyor.

 • Konum adlarına <tab> karakteri eklenmesi artık hata oluşmasına yol açmıyor.

 • Çağrının belirlenmiş bir bekleme süresi boyunca beklemede kalması durumunda temsilciyi uyar Çağrı Sırası ayarı artık 30 ile 300 arası bir değer girdiğinizde varsayılan olarak 30'a ayarlanmıyor.

 • Kişisel Faks/Sesli Mesaj ayarlarında artık Müşteri Kullanıcısı Bulunamadı hatası çıkmıyor.

 • Analiz sayfasında artık zaman aralığı için hatalı saat formatı görünmüyor.

 • Çağrı Merkezi sıra boyutu sınırı 50'den 525'e çıkarıldı.

 • Veri çıkarma analizindeki Japonca çeviride iyileştirmeler yapıldı.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

Control Hub

 • Müşteri konumları için artık yanlış hata mesajları görünmüyor.

 • Yönlendirme profili artık Calling Yönetici API'sinden başarıyla güncellenebiliyor.

 • Meksika'da Eyalet/İl/Bölge için kopya değerlerin görüntülenmesine ilişkin yerelleştirme sorunu giderildi.

7 Kasım 2019

Sürüm 22.8

Özel bölgesel dağıtım tarihleri için bkz. https://status.broadsoft.com/.

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Saat dilimleri artık doğru görünüyor.

 • Japonca çeviride iyileştirmeler yaptık.

 • Çağrı Analizi verileri artık mevcut.

 • CSV dizini sorunları giderildi.

 • Çağrı Yakalama Grubu Yapılandırması - Yukarıdan Aşağıya Yeniden Sıralama Ataması

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

Control Hub

 • Artık Bosna, Hersek ve Makau için saat dilimleri mevcut.

 • Artık Cisco IP Telefonu Serisi cihazlarını silebilirsiniz.

22 Ekim 2019

Sürüm 22.7.5

Özel bölgesel dağıtım tarihleri için bkz. https://status.broadsoft.com/.

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Artık büyük/küçük harf duyarlılığına dikkat etmek zorunda kalmadan konum arayabilirsiniz.

 • İspanyolca ve Fransızca çeviriler iyileştirildi.

 • Artık Firefox web tarayıcı kullanırken izlenen kullanıcıların sırasını değiştirebilirsiniz.

 • Artık Yeni Zelanda'daki siteler için çağrı yönlendirme kurallarına uluslararası numaralar ekleyebilirsiniz.

 • Kullanıcı/İstasyon Ata kullanım vakaları artık her seferinde GroupModifyRequest başlatmayacak.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

Control Hub

 • Artık Bosna Hersek için saat dilimleri mevcut.

 • Artık istasyon envanterinin dışarı aktarılmasında başlıklar görünüyor.

 • Artık Control Hub'daki ilk talimat reddedildikten sonra bir Konumu yeniden oluşturabilirsiniz.

 • Artık büyük/küçük harf duyarlılığına dikkat etmek zorunda kalmadan konum arayabilirsiniz.

Calling Kullanıcı Portalı

 • Artık iPad'inizde Calling Kullanıcı Portalını açtığınızda Uygulamalarım'ı görebilirsiniz.

 • Hata mesajlarımızda iyileştirmeler yaptık.

2 Ekim 2019

Sürümler: 22.7.4 Sürümüne kadar bakım yamaları

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • İstasyon envanteri dışarı aktarma dosyasındaki başlıkları düzelttik.

 • Çağrı Sırası İstatistik Raporu'nda artık Vazgeçilen Çağrılar ve Toplam Çağrı raporları için hatalı değerler gösterilmiyor.

 • Cihazı Yeniden Başlat onay açılır penceresindeki çevirileri düzelttik.

 • Kullanılabilir çağrı verisi olmadığında, artık Hizmet Güvencesi raporunda yetersiz değeri gösterilmiyor.

 • Control Hub'da Hizmetleri Yönet öğesine tıklamanızın ardından Calling Yönetici portalına çapraz başlatma yoluyla yönlendirildiğinizde, artık aralıklı hatalar gösterilmiyor.

 • Artık Operatöre Aktar seçeneğinde dahili numara ekleyebiliyorsunuz.

 • Temel kullanıcılar için Katılma görünümü kaldırıldı (bu özellik, Temel lisansın bir parçası değildir).

 • Artık sesli mesaj kapatıldığında Kişisel Faks kullanılabilir.

 • Artık Cisco ATA 191 ve 192 için Analog Bilgi Hattı yapılandırılabilir.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

Calling Kullanıcı Portalı

 • Office Anywhere ve Zaman Programları'ndaki hata mesajlarını iyileştirdik.

 • Zaman programının kullanıcı özelliklerine uygulanması sırasında karşılaşmış olabileceğiniz sorunları çözdük.

 • Hoteling Sahibi araması düzeltildi.

 • Japonya ve Meksika için çeviri ve yerelleştirme sorunlarını giderdik.

 • Hızlı Arama özelliği için Yardım içeriğinde iyileştirmeler yaptık.

 • Portal yüksek hacimle karşı karşıya kaldığında çıkan bekleme mesajında iyileştirmeler yaptık.

 • Bir konum için Office Anywhere'in etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması sırasındaki ayar artık kaydediliyor.

16 Ağustos 2019

Sürüm: 22.7.0

Özel bölgesel dağıtım tarihleri için bkz. https://status.broadsoft.com/.

Özellikler
 • Etkinleştirme Kodu cihaz eklenmesi (Ağustos ayında etkinleştirilecek)

 • Temel kullanıcı lisansı (bkz. bilinen sorunlar)

 • Webex Calling Tercih Edilen Ortam Sağlayıcıları (PMP)

 • Hizmet Sağlayıcı iş ortakları için İşletme başına birden fazla PSTN operatörü

 • Uluslararası / Çok Uluslu Şirket sistem iyileştirmeleri

 • Hat Kimliği görünüm geliştirmesi – Bağlı Hat Sunumu

Pazar Genişlemesi
 • Japonya için satış ülkesi olarak yerelleştirme

 • Meksika için satış ülkesi olarak yerelleştirme

 • Yeni Şube Ofisi ülkeleri:

  • Hong Kong

  • Güney Kore

  • Tayvan

  • Türkiye

  • Vietnam

Control Hub
 • Bir müşteri için 1000 telefon numarasının toplu olarak eklenmesine izin verir

 • MAC adresiyle toplu cihaz yüklemeyi etkinleştirir

 • İşletme Çağrı planı desteği

Calling Yönetici portalı
 • CSCAN ağ değerlendirme aracına köprü oluşturur

 • Hizmet Güvencesi çağrı başına veri sayfasına bağlantı için CAP portalını günceller

 • CAP Analizi arama özelliğini, tek bir TN veya TN dizisiyle sorgu yapacak biçimde genişletir

Calling Kullanıcı Portalı
 • Bağlı Hat Kimliği görünümünü sınırlamak için kontrol eklendi (COLR)

Yeni Telefon Modelleri

Şu cihazları bir süredir desteklediğimizi duymamış olabilirsiniz:

 • Cisco MPP 6821 Masa Telefonu

 • Cisco MPP DECT 6800 Serisi

11 Temmuz 2019

Sürüm: 22.6.6

Özellikler

Bu sürümde başka bir yeni özellik yok.

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Artık Analog Telefon Adaptörlerine (ATA) ve DECT cihazlarına birden fazla port ekleyebilirsiniz.

 • Otomatik Santral artık Kaydet'e tıklandıktan sonra Sesli Mesaja Aktar'ı gösteriyor.

 • Artık yeni bir telefon atanırken açılır listeden ATA'lar seçilebiliyor.

 • Artık Seçici Çağrı Yönlendirme kriterlerinde joker karakterler kullanabiliyorsunuz.

 • Site yöneticisinin artık Tüm Siteler seçeneğine erişimi var.

 • Fransızca ve İspanyolcaya yapılan çevirilerde iyileştirmeler yaptık.

 • Çağrı Sırası artık çalma sayısını değil, saniye cinsinden süreyi ölçüyor.

 • Otomatik Santralde Mesai Saatleri ve Mesai Sonrası çevrimini düzelttik.

 • Tüm konumlarınız için hizmet güvencesi yüklerken yaşamış olabileceğiniz bazı performans sorunlarını giderdik.

 • Çağrı Yakalama Gruplarını yapılandırırken karşılaşmış olabileceğiniz bazı performans sorunlarını giderdik.

 • 10'dan fazla telefon atamanız durumunda, Cihazlar açılır listesinden tüm cihazları görüntüleyebilirsiniz.

 • Artık bir numara eklediğinizde listelenen konumları görebilirsiniz.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

Control Hub

Aşağıdaki iyileştirmeleri yaptık:

 • Numaralar ve Lisansları Yönet sayfaları, ekstra arama özellikleriyle daha fazla varsayılan yönetim listesi sağlar.

 • Çağrı Özellikleri sayfasında ilgili konum gösterilir.

 • Hizmet envanterinin yüklenmesi sırasında yaşamış olabileceğiniz bazı performans sorunlarını çözdük.

Calling Kullanıcı Portalı

 • Çeviri sorunlarını çözdük.

7 Haziran 2019

Sürüm: 22.6.5

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Çağrıların sesli mesaja yönlendirilmesiyle ilgili sorunları giderdik.

 • Çağrı Yakalama Grubu yapılandırmasına eklediğimiz yeni bir seçenekle artık bir hat meşgulken çağrıları listedeki bir sonraki numaraya yönlendirmeyi seçebilirsiniz.

 • Çağrı Sıralarının taşması için 2 haneli dahili numaralara izin veriyoruz.

 • Bir çağrının sesli mesaja gönderilmesi için gereken çalma sayısı aralığını artırdık (2-20).

 • Yapılandırılmamış bir Otomatik Santralin düzenlenmesi artık başarısız olmuyor.

 • Bir pencereyi kapatmak için Esc düğmesine bastığınızda veriler artık yeniden yüklenmiyor.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

Control Hub

 • Çağrı özelliklerini ve kullanıcılarını silme yanıtı ve sürecinde iyileştirmeler yaptık.

 • Bir tabloda görüntüleyebileceğiniz cihazların sayısını artırdık.

 • Konumlar sayfasının tasarımını değiştirerek liste görünümü haline getirdik.

Calling Kullanıcı Portalı

Mobil indirme bağlantısı artık kullanıcıları tablet istemcisine getirmiyor ve kurulum sırasında görünen hatayı giderdik.

28 Mayıs 2019

Sürüm: 22.6.4

Şu sorunları giderdik:

Calling Yönetici portalı

 • Calling Yönetici portalı artık büyük sorgular veya tablo yüklerinde zaman aşımı için 500 hatası getirmiyor.

 • İş ortakları artık Calling Yönetici Portalında müşteri de olabiliyor.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

Control Hub

 • Calling Yönetici Portalında devre dışı bırakılan konumlar artık Control Hub'da doğru durumu gösteriyor.

 • Calling Yönetici Portalında adresinizi değiştirdiğinizde, Control Hub otomatik güncelleniyor. Yine de, acil durum hizmetleri için gerekli olduğundan değişikliği Hizmet Sağlayıcınıza bildirmeniz zorunludur.

24 Nisan 2019

Sürüm: 22.6.3

Özellikler

Bu sürümde başka bir yeni özellik yok.

Şu sorunları giderdik:

API

 • İstemci paylaşımı için istemciye ait olmayan ürün kimliği belirtildiğinde, yanıltıcı bir hata mesajı alınıyordu.

 • İşleminiz Güncelleme durumunda zaman aşımına uğruyordu.

Calling Yönetici portalı

 • Kullanıcı Atamaları: Arayan kimliği numaraları hatalı gösteriliyordu.

 • Eksik Fransızca çeviriler vardı.

 • Numara/Kullanıcı Listesinde hata gösteriliyor, herhangi bir liste sonucu görüntülenmiyordu.

 • Bazı Gelişmiş Hizmetler seçilirken hata mesajı alınıyordu.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

Calling Kullanıcı Portalı

 • Artık ulusal numaralara çağrı yönlendirme ayarlayabilirsiniz.

Farkında olduğumuz ve şu anda üzerinde çalıştığımız sorunların listesi için burayı inceleyin.

Control Hub

 • Entryphones API'si için makine hesap desteği ekledik.

 • VAT'ler için destek URL'leri ayarlandı

Sağlama

 • Artık Birleşik Krallık'taki spesifik telefon numaralarını destekliyoruz.

 • Rialto Market üzerinde alınan sağlama hatası mesajını, karşılaşılan sorunu daha iyi açıklayacak biçimde iyileştirdik.

 • MAC/TN ataması artık sesli portal geçiş kodunun reddedilmesi nedeniyle başarısız olmuyor.

 • Birincil temsilci araması, artık talimat durumu geri araması nedeniyle başarısız olmuyor.

 • Sıralama değiştirme artık Etkinleştirme tarihinde beklerken takılmıyor.

 • Bağlantı Kesme Talimatı İyileştirildi: 1. Aşama

Cihaz Yapılandırması

 • "DEĞİŞTİR" davranışıyla etiketlerin DMS+’da içeri aktarılması artık kopya etiketlerin oluşmasına yol açmıyor.

Kullanıcı Deneyimi Etkileri
Bu sürümde herhangi bir kullanıcı deneyimi değişikliği yapılmadı.

Control Hub

 • Konuma göre cihaz durumu arama kullanılamıyor.

  Geçici çözüm: Cihazlar için konuma göre etiketler oluşturun. Ardından, Cihazlar sayfasındaki arama çubuğunu kullanarak etikete göre arama yapın. Cihazlara yönelik etiket oluşturma konusunda daha fazla bilgi için bkz. Etiketli Grup Cihazları

 • Webex Calling hizmet sağlayıcıları artık Webex Calling Destek Cihazları listesinde bulunmayan üçüncü taraf cihazların eklenmesine veya yönetilmesine izin vermiyor.

 • Bir çalışma alanı eklemeniz ve bu çalışma alanını ilk hat bağlantı noktası başka bir kullanıcı veya çalışma alanına atanmış bir ATA'ya atamak istemeniz durumunda, söz konusu ATA'nın MAC adresini giremeyeceksiniz.

  Geçici çözüm: Yeni çalışma alanını ekleyin, bir telefon atayın (gerçek olmayan bir MAC adresi kullanabilirsiniz) ve çalışma alanından cihazın atamasını kaldırın. Ardından, Bağlantı Noktasını Yapılandır düğmesini seçerek ATA'yı düzenleyin ve çalışma alanını ekleyin. Bir ATA'ya ek hat bağlantı noktası olarak atanan çalışma alanları, çalışma alanları tablosunda cihaz göstermez. Söz konusu çalışma alanının görüntülenmesi sırasında ATA, Cihazlar altında görünür.

 • Varsayılan ülke dışında bir konuma atanan cihazların durumu Cihazlar sayfasında görüntülenmez.

 • Webex Calling lisanslarını kullanıcılara atamak için Otomatik Lisans Atama şablonlarını kullanamazsınız.

 • Yalnızca Tam Yönetici rolü atanmış kullanıcılar (iş ortağı veya müşteri) konumları silebilir.

 • Control Hub'da bir kullanıcının adını veya soyadını güncellediğinizde, ilgili Arayan Kimliği alanları güncellenmez. Bunu geçici olarak çözmenin yolu, CH’de kullanıcı adını değiştirmek ve ardından, CAP’de Arayan Kimliği Adını ve(ya) Soyadını güncellemektir

  Geçici çözüm: Kullanıcının adını Control Hub'da değiştirdikten sonra Calling Yönetici portalında Arayan Kimliği Adını ve Soyadını güncelleyin.

 • Bir konum oluşturup, halihazırda kullanılan bir numara atadığınızda, konum yine oluşturulur, ancak Control Hub'da yapılandırılmamış olarak görünür.

 • Yükseltmeyi tamamladıktan hemen sonra denemenin bir parçası olarak kullanıcılara ve yerlere temel lisanslar atamaya başlayabilirsiniz. Ancak, SKU'lar Ağustos ayının sonunda Cisco Ticaret Çalışma Alanından edinilebilir oluncaya kadar bu lisansları satın alamazsınız.


  Deneme aboneliğini İşletme Anlaşması aboneliğine dönüştürüyorsanız, Control Hub'daki Temel kullanıcılarınızı İşletme kullanıcıları olarak yeniden eklemeniz gerekir. Deneme aboneliğini ücretli aboneliğe dönüştürmeden önce deneme kullanıcılarınızı Temel abonelikten İşletme aboneliğine yükseltmenize olanak tanıyarak bu işlemi kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

 • Yerler yetkilendirmesini kullanarak yalnızca IP telefonları, Analog Telefon Adaptörleri (ATA) veya DECT telefonları gibi birden fazla bağlantı noktası olan cihazlara yalnızca bir telefon numarası ekleyebilirsiniz. Bu cihazlara birden fazla numara eklemek isterseniz, Control Hub'da bir cihaz atamadan kullanıcı oluşturabilir veya Control Hub'dan Calling Yönetici Portalına erişebilir, kullanıcıyı düzenleyebilir ve ardından cihazı atayabilirsiniz.

 • Control Hub'da Arayan Kimliği özelliği için Ad ve Soyadı alanlarına özel karakterler girebilirsiniz, ancak kullanıcı bir çağrı yaptığında, bu karakterler normalleştirilir ve telefon ekranından kaldırılır.

 • Kuruluşunuzun veya belirli bir kullanıcının Çağrı Davranışı olarak Webex Calling'i seçmeniz durumunda, mobil cihazlarda Webex 4.x sürümü üzerinden yapılan harici çağrılar beklendiği gibi Webex Calling uygulamasının açılmasını sağlamaz.

 • Webex Calling'in erişim kodu olarak sıfır kullanmayın. Sıfır, ulusal ve uluslararası arama ön ekleriyle çakışır. Erişim kodu olarak sıfır kullanılması durumunda, Webex Calling uygulaması veya Webex Calling cihazlarıyla yapılan çağrılar başarısız olur.

Acil Durum Geri Arama Numarasıyla İlgili Bilinen Sorunlar:

 • Control Hub'da bir kullanıcı veya çalışma alanını devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Ancak, devre dışı bırakma özelliği şu anda çalışmamaktadır. Bir kullanıcı veya çalışma alanını devre dışı bırakırken, söz konusu kullanıcı veya çalışma alanı Acil Durum Geri Arama Numarası (ECBN) olarak aktif bir şekilde kullanılıyor olması durumunda, yönetici bir uyarı mesajı alır. Devre dışı bırakma işleminin gerçekleşmemesi nedeniyle bu uyarı yok sayılabilir.

 • Kullanıcının Konumundan Atanan Numara seçildiğinde, Acil Durum Geri Arama Numarası bir geri dönüş hedefi seçer. Açılır menüde gösterilen ad ve numara, geçerli kullanıcıdır. Başlangıçta yapılandırılan kullanıcı değildir. Bu görünümle ilgili bir sınırlama olsa da yanıltıcıdır ve çözülecektir.

Webex Calling Analizleriyle İlgili Bilinen Sorunlar:

 • Analizlerde Webex Calling Uygulaması mobil kullanıcılarının kullanımı görünmüyor. Bu sorun, Webex Calling Uygulaması 3.9.14 sürümü çıktığında giderilecektir.

 • Analog telefon adaptörleri (ATA) ve DECT cihazları desteklenmez.

 • Webex Calling'e IPv6 veya VPN sonlandırmasıyla kaydolan cihazlar da desteklenmez.

Yerel Ağ Geçidi Yapılandırması

 • Webex Calling’deki E-postaya Faks özelliği, yerel ağ geçidi (CUBE) üzerinden kullanıldığında T.38 protokolünü gerektirir. Örnek: Kişisel Faks numarasına FAKS > PSTN > CUBE > Webex Calling SBC > E-POSTA. Bu durumda, medya aktarımı şifrelenmez. Dolayısıyla, T.38 protokolünü kendi isteğinize göre etkinleştirin.

Webex Calling Cihazları

 • ATA 191/192 - Ekleme sürecinde Cisco ATA 191/192 cihazları için uzaktan üretici yazılımı yükseltmesi yapmaya çalışırken, ATA üzerindeki üretici yazılımı daha eski bir sürümse sorunla karşılaşabilirsiniz. Sorunu gidermek için aşağıdaki talimatları uygulayarak Cisco ATA 191/192 üretici yazılımınızı manuel olarak yükseltin.

  • Geçici çözüm: Yönetim > Üretici Yazılımı Yükseltmesi’ne gidin. Dosyayı sıkıştırma arşivinden çıkarın. Yükseltme için sıkıştırılmamış dosyayı seçin. Üretici yazılımı buradan indirilir. Üretici yazılımı indirildikten sonra ATA’yı tekrar şuraya yönlendirin: https://cisco.sipflash.com/.

 • MPP cihazınız, Cisco Dizin Bağlayıcının senkronize ettiği hiçbir Active Directory’e (AD) erişemez. Özel Dizin menüsünden MPP telefonunuz yalnızca Webex Calling lisanslarının atandığı kullanıcılara erişebilir.

Webex Calling Uygulaması

 • Webex Calling uygulamanız Active Directory (AD) senkronizasyonu için AD’ye erişim sağlamamaktadır. Dolayısıyla, yalnızca dizininizdeki diğer Webex Calling kullanıcılarına (Webex Calling lisansı atanmış kullanıcılar) erişebilirsiniz.

 • Yöneticinizin Webex Calling'i çağrı uygulamanız olarak kurması ve çağrı yapmak için Webex Calling uygulamasını kullanmanız durumunda, Webex uygulamasında iletişim durumunuz telefonda olduğunuzu gösterecek biçimde değişmez.

Idbroker.webex.com ile E-posta Adresinizi Değiştirme

Webex Calling kullanıcıları e-posta adreslerini kendileri değiştiremiyor. Idbroker.webex.com, Webex Calling'i desteklemiyor. Bir Webex Calling kullanıcısı, e-posta adresini idbroker.webex.com ile değiştirmeye çalıştığında, senkronizasyon sorunu oluşur.

Şu anda diğer tüm sorunlar Calling Yönetici ve Kullanıcı portallarıyla ilişkilidir. Bu sorunların listesi için bkz. Cloud Calling ile İlgili Bilinen Sorunlar.