1

https://settings.webex.com öğesine gidip Webex Calling'i seçin.

2

Arayan kullanıcı portalında Çağrı Ayarları 'netıklayın.

3

Arama Beklemede'ye geçiş.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.