1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Čekající hovor a zapněte přepínač.

3

Klikněte na možnost Uložit.