Yardım ve Tanılama > gidin.

Uygulamanız eşleştirme sorunları tespit ettiyse cihazlarda kırmızı ile vurgulanan sorunlar olduğunu fark edersiniz. Daha fazla bilgi için sorunun üzerine tıklayın.