Konuştuğunuzda duyulmak ve konuşmadığınızda sessiz kalmak için toplantı sırasında sessize alma ve sessizden çıkarma işlevlerini kullanabilirsiniz. Mikrofonunuz konuşmadığınız zaman çalışıyorsa arka plan gürültüsünün duyulmasını önlemek için sessize alma işlevini kullanabilirsiniz.

Toplantı sahibiyken, toplantınızda bulunan katılımcıları sessize alabilir veya sessizden çıkarabilirsiniz. Bu, arka plan gürültüsü duyduğunuzda veya birisi sırası gelmeden konuştuğunda yararlı olabilir.

WBS33 ve sonraki sürümlerde, sessize alma seçeneği kontrol çubuğunda bulunur.

Kendinizi sessize almak için sessize al veya sessizden çıkar 'ı seçin.

Toplantılarda ve etkinliklerde bilgisayarınızı kullanarak sese bağlıysanız kendinizi kulaklığınızdan sessize aldığınızda veya sessizden çıkardığınızda Katılımcılar panelinde de sessize alınır veya sessizden çıkarılırsınız. Benzer bir biçimde, Katılımcılar panelinden sessize alma veya sessizden çıkarma, kulaklığınızı da etkiler.


Kulaklığı sessize alma kontrolleri, Cisco Webex Meetings (Windows, Mac) ve Cisco Webex Events (Windows) kullanıcıları için geçerlidir.

Arka Plan Gürültüsünü Sustur

Cisco Webex Meetings sitelerinde, uygulama mikrofonunuzdan arka plan gürültüsü geldiğini algılarsa kendinizi sessize almanız istenir.

Sesler yanlışlıkla gürültü olarak algılanırsa Gürültü değil seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Mikrofonunuzdan gelen arka plan gürültüsü konusunda uyarılmak istemiyorsanız Gürültü algılamayı devre dışı bırak’ı seçebilirsiniz.

Toplantı Sahibi olarak

Belirli kişileri sessize almak veya sessizden çıkarmak için Katılımcılar paneline gidin, bu kişilerin adlarını bulun ve Sessize Al ya da Sessizden Çıkar’ı seçin.

Herkesi aynı anda veya toplantınıza katıldıkça da sessize alabilirsiniz. Bu, toplantı katılımcılarınızın arka plan gürültüsü oluşturmasını veya başkalarının dikkatini dağıtmasını önlemenizde yardımcı olabilir.


Webex Events ve Webex Training katılımcıları sessize aldığınızda, yalnızca siz bunları sessizden çıkarabilirsiniz. Kendi kendilerini sessizden çıkaramazlar.

  • Herkesi aynı anda sessize almak için Katılımcı menüsünden Tümünü Sessize Al ya da Tümünü Sessizden Çıkar’ı seçin.

  • Toplantınızı her katılımcıyı toplantıya katılırken sessize alacak şekilde yapılandırmak için Katılımcı menüsünden Girişte Sessize al’ı seçin.

Mikrofonunuzu sessize almak için paylaşım yaparken ekranınızın üstünde Toplantı Kontrol Panelinde bulunan Beni Sessize Al düğmesine tıklayın.

Kendinizi sessize almak veya sessizden çıkarmak için video cihazınızda *6 tuşuna da basabilirsiniz.