1

Bir toplantı sırasında Düzen öğesini Düzen simgesitıklatın.

2

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  • Konuşmama sırasında adları otomatik olarakgizle - katılımcı konuşana kadar adları gizli tutan varsayılan seçenek
  • Tüm adları göster- katılımcı adlarını her zaman gösterir
  • Tüm adları gizle- videolarının üzerine gelmelerin dışında katılımcı adlarını gizler