İki yöntemden birini kullanarak otomatik eşleştirmeyi kapatebilirsiniz:

  • Profil resminizegidin. Ardından Ayarlar ve Cihazlar > seçin ve en yakındaki cihaza otomatik olarak bağlan işaretini kaldırın.
  • Bir cihaza bağlandıktan sonra Seçenekler öğesini tıklatın ve seçeneğinibelirleyin.
    Ardından Otomatik olarak bağlan işaretinikaldırın.

 

Yine de bir Webex cihazına manuel olarak bağlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex'den Cisco Webex Cihazlarına Manuel Olarak Bağlanma.

İki yöntemden birini kullanarak otomatik eşleştirmeyi kapatebilirsiniz:

  • Profil resminize tıklayın, Tercihler 'e gidinve Cihazlar 'ı seçin. Ardından En yakın cihaza otomatik olarak bağlan'ın işaretinikaldırın.
  • Bir cihaza bağlandıktan sonra Seçenekler öğesini tıklatın ve seçeneğinibelirleyin.
    Ardından Otomatik Olarak Bağlan'ın işaretinikaldırın.

 

Yine de bir Webex cihazına manuel olarak bağlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex'den Cisco Webex Cihazlarına Manuel Olarak Bağlanma.

Profil resminize dokunun, Cihazlar 'a dokunun ve ardından Otomatik Bağlantıözelliğinikapatın.


 

Bu, tüm cihazlar için otomatik eşleştirmeyi kapatacak.