İki yöntemden birini kullanarak otomatik eşleştirmeyi kapatebilirsiniz:

  • profil resmi . Ardından Ayarlar ve Cihazlar > seçin ve en yakındaki cihaza otomatik olarak bağlan işaretini kaldırın.
  • Bir cihaza bağlandıktan sonra Seçenekler öğesini tıklatın ve seçeneğinibelirleyin.
    Ardından Otomatik olarak bağlan işaretinikaldırın.

 

Yine de bir cihaza manuel Webex edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. bu siteden Cisco Webex Devices Ile Manuel olarakCisco Webex.

İki yöntemden birini kullanarak otomatik eşleştirmeyi kapatebilirsiniz:

  • tercihlerinize tıklayın profil resmiTercihler seçeneğine gidipCihazlar öğesini seçin. Ardından En yakın cihaza otomatik olarak bağlan'ın işaretinikaldırın.
  • Bir cihaza bağlandıktan sonra Seçenekler öğesini tıklatın ve seçeneğinibelirleyin.
    Ardından Otomatik Olarak Bağlan'ın işaretinikaldırın.

 

Yine de bir cihaza manuel Webex edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. bu siteden Cisco Webex Devices Ile Manuel olarakCisco Webex.

Uygulama profil resmi, Cihazlar öğesine dokunun ve ardından Otomatik Bağlantı özelliğinikapatın.


 

Bu, tüm cihazlar için otomatik eşleştirmeyi kapatacak.