Основи

Передумови

Перш ніж розгортати CUBE HA як локальний шлюз для Webex Calling, детально розгляньте наведені нижче концепції.

У рекомендаціях щодо конфігурації, наведених у цій статті, припущено, що виділена платформа локального шлюзу не має наявної конфігурації голосового зв’язку. У разі змінювання наявного корпоративного розгортання CUBE з метою використання функції локального шлюзу для Cisco Webex Calling зверніть особливу увагу на застосовану конфігурацію та упевніться, що наявні потоки викликів і функціональність не перериваються, а також переконайтеся в дотриманні вимог щодо проєктування CUBE HA.

Компоненти апаратного й програмного забезпечення

Щоб CUBE HA можна було використовувати як локальний шлюз, потрібна версія IOS-XE 16.12.2 або пізніша, а також платформа, на якій підтримуються функції CUBE HA і локального шлюзу.


Команди show й журнали в цій статті базуються на мінімальному випуску програмного забезпечення Cisco IOS-XE 16.12.2, впровадженого на vCUBE (CSR1000v).

Довідковий матеріал

Нижче наведено деякі докладні посібники з налаштування CUBE HA для різних платформ.

Огляд рішення Webex Calling

Cisco Webex Calling — це пропозиція для співпраці, яка надає для клієнтів альтернативне хмарне рішення з використанням кількох клієнтів до служби телефонії локальної внутрішньої мережі з кількома варіантами PSTN.

У цій статті розглянуто розгортання локального шлюзу (представлено нижче). Транк локального шлюзу (PSTN на базі локальних ресурсів) у Webex Calling дозволяє виконати підключення до служби PSTN, що належить клієнту. Він також забезпечує підключення до розгортання внутрішньої телефонної мережі з підтримкою IP на базі локальних ресурсів, як-от Cisco Unified CM. Увесь зв’язок із хмарою в обох напрямках захищено за допомогою передавання даних TLS для SIP й SRTP для мультимедіа.

На малюнку нижче зображено розгортання Webex Calling без будь-якої наявної внутрішньої телефонної мережі з підтримкою IP. Ця схема застосовується до розгортання з одним або кількома об’єктами. Конфігурація, яку описано в цій статті, базується на цьому розгортанні.

Резервування типу Box-to-Box другого рівня

У резервуванні типу Box-to-Box другого рівня CUBE HA для формування пари маршрутизаторів (активний/резервний) використовується протокол інфраструктури групи резервування (RG). Ця пара має одну й ту саму віртуальну IP-адресу (VIP) у своїх відповідних інтерфейсах і постійно обмінюється повідомленнями про стан. Інформація про сеанс CUBE контролюється в межах пари маршрутизаторів, що дозволяє резервному маршрутизатору негайно взяти на себе всі обов’язки щодо обробки викликів CUBE, якщо активний маршрутизатор виходить із ладу. Це призводить до збереження стану передавання сигналів і мультимедіа.


Контроль обмежується лише підключеними викликами з пакетами мультимедіа. Виклики, що знаходяться в проміжному стані (як-от стан спроби виклику або дзвінка), не контролюються.

У цій статті під CUBE HA буде матися на увазі CUBE високого рівня доступності (HA) з резервуванням типу Box-to-Box другого рівня для утримання викликів зі збереженням стану

Починаючи з IOS-XE версії 16.12.2 CUBE HA може бути розгорнуто як локальний шлюз для розгортання транку Cisco Webex Calling (PSTN на базі локальних ресурсів). У цій статті буде розглянуто проєктні умови й конфігурації. На цьому малюнку зображено типове налаштування CUBE HA як локального шлюзу для розгортання транку Cisco Webex Calling.

Компонент інфраструктури групи резервування

Компонент інфраструктури групи резервування (RG) забезпечує підтримку інфраструктури зв’язку типу Box-to-Box між двома CUBE й погоджує остаточний стабільний стан резервування. Цей компонент також надає наведені нижче дані.

 • Протокол, подібний до HSRP, який узгоджує остаточний стан резервування для кожного маршрутизатора шляхом обміну повідомленнями щодо перевірки активності (keepalive) і привітальними повідомленнями (hello) між двома CUBE (через інтерфейс керування): GigabitEthernet3 на малюнку вище.

 • Транспортний механізм під час контролю стану передавання сигналів і мультимедіа від активного до резервного маршрутизатора для кожного виклику (через інтерфейс даних): GigabitEthernet3 на малюнку вище.

 • Налаштування та керування інтерфейсом віртуальних IP-адрес (VIP) для інтерфейсів трафіку (кілька інтерфейсів трафіку можна налаштувати за допомогою однієї групи резервування): GigabitEthernet 1 і 2 вважаються інтерфейсами трафіку.

Цей компонент групи резервування має бути спеціально налаштовано для підтримки B2B HA голосового зв’язку.

Керування віртуальними IP-адресами (VIP) для передавання сигналів і мультимедіа

B2B HA для досягнення резервування покладається на VIP. VIP й пов’язані фізичні інтерфейси на обох CUBE в парі CUBE HA повинні знаходитися в одній підмережі LAN. Конфігурація VIP й прив’язка інтерфейсу VIP до певної програми голосового зв’язку (SIP) є обов’язковими для B2B HA голосового зв’язку. Зовнішні пристрої, такі як Unified CM, SBC доступу Webex Calling, постачальник послуг або проксі, використовують VIP як IP-адресу призначення для викликів, що проходять через маршрутизатори CUBE HA. Отже, з позиції Webex Calling пари CUBE HA діють як єдиний локальний шлюз.

Інформація щодо передавання сигналів викликів і сеансу RTP встановлених викликів перевіряється під час передавання від активного маршрутизатора до резервного. Коли активний маршрутизатор аварійно припиняє роботу, резервний маршрутизатор переходить в активний режим і продовжує пересилати потік RTP, який раніше був спрямований першим маршрутизатором.

У разі аварійного перемикання виклики в перехідному стані не буде збережено після перемикання. Наприклад, виклики, підключення яких іще не було повністю встановлено, або такі, що знаходяться в процесі зміни за допомогою функції переведення або утримання виклику. Після перемикання встановлені виклики може бути відключено.

Існують наведені нижче вимоги до використання CUBE HA як локального шлюзу з метою збереження стану виклику після аварійного перемикання.

 • У CUBE HA не можуть спільно розміщуватися TDM або аналогові інтерфейси

 • Gig1 і Gig2 є інтерфейсами трафіку (SIP/RTP), а Gig3 — інтерфейсом керування групою резервування (RG)/передавання даних.

 • В одному домені рівня 2 можна розмістити не більше 2 пар CUBE HA, одна з ідентифікатором групи 1, а інша з ідентифікатором групи 2. У разі налаштування 2 пар HA з однаковим ідентифікатором групи інтерфейси керування RG / передавання даних повинні належати до різних доменів рівня 2 (VLAN, роздільний комутатор)

 • Канал порту підтримується як для інтерфейсу керування RG / передавання даних, так і для інтерфейсу трафіку

 • Усі дані сигналів/мультимедіа надходять з віртуальної IP-адреси й на неї

 • Кожного разу, коли виконується перезавантаження платформи у взаємодії з CUBE-HA, вона завжди завантажується як резервна

 • Нижня адреса для всіх інтерфейсів (Gig1, Gig2, Gig3) повинна знаходитися на одній платформі

 • Ідентифікатор інтерфейсу резервування, rii, має бути унікальним для комбінації «Пара/інтерфейс» на одному рівні 2

 • Конфігурація обох CUBE має бути ідентичною, включно з фізичною конфігурацією, і повинна працювати на платформі одного типу й версії IOS-XE

 • Інтерфейси замикання на себе не можна використовувати як прив’язки, оскільки вони завжди знаходяться в активному стані

 • Використання кількох інтерфейсів (Gig1, Gig2) трафіку (SIP/RTP) вимагає налаштування відстеження інтерфейсу

 • CUBE-HA не підтримується в разі використання перехресного кабельного підключення для зв’язування інтерфейсу керування RG/передавання даних (Gig3)

 • Обидві платформи повинні бути ідентичними, і їх має бути підключено через фізичний перемикач на всіх аналогічних інтерфейсах для роботи CUBE HA, тобто GE0/0/0 CUBE-1 і CUBE-2 повинні перериватися на одному комутаторі тощо.

 • Не допускається переривання WAN безпосередньо в CUBE або HA даних з обох сторін

 • Як активний, так і резервний екземпляри мають знаходитися в одному центрі обробки даних

 • З метою запровадження резервування (керування RG / передавання даних, Gig3) використання окремого інтерфейсу L3 є обов’язковим. Тобто інтерфейс, який використовується для трафіку, не може бути використано для перевірки активності й контролю стану

 • Під час аварійного перемикання попередньо активна платформа CUBE перезавантажується (передбачено розробкою), зберігаючи дані передачі сигналів і мультимедіа

Налаштування резервування на обох CUBE

Щоб використовувати віртуальні IP-адреси, необхідно налаштувати резервування типу Box-to-Box другого рівня на обох CUBE, призначених для використання в парі HA.

1.

Налаштуйте відстеження інтерфейсу на глобальному рівні з метою відстеження стану інтерфейсу.

conf t
 track 1 interface GigabitEthernet1 line-protocol
 track 2 interface GigabitEthernet2 line-protocol
 exit
VCUBE-1#conf t
VCUBE-1(config)#track 1 interface GigabitEthernet1 line-protocol
VCUBE-1(config-track)#track 2 interface GigabitEthernet2 line-protocol
VCUBE-1(config-track)#exit
VCUBE-2#conf t
VCUBE-2(config)#track 1 interface GigabitEthernet1 line-protocol
VCUBE-2(config-track)#track 2 interface GigabitEthernet2 line-protocol
VCUBE-2(config-track)#exit

CLI відстеження використовується в RG для відстеження стану інтерфейсу голосового трафіку, щоб після вимикання інтерфейсу активний маршрут більше не знаходився в активному стані.

2.

Налаштуйте RG для використання з HA VoIP в межах підрежиму резервування програми.

redundancy
 application redundancy
  group 1
  name LocalGateway-HA
  priority 100 failover threshold 75
  control GigabitEthernet3 protocol 1
  data GigabitEthernet3
  timers delay 30 reload 60
  track 1 shutdown
  track 2 shutdown
  exit
  protocol 1
  timers hellotime 3 holdtime 10
  exit
 exit
 exit
VCUBE-1(config)#redundancy
VCUBE-1(config-red)#application redundancy
VCUBE-1(config-red-app)#group 1
VCUBE-1(config-red-app-grp)#name LocalGateway-HA
VCUBE-1(config-red-app-grp)#priority 100 failover threshold 75
VCUBE-1(config-red-app-grp)#control GigabitEthernet3 protocol 1
VCUBE-1(config-red-app-grp)#data GigabitEthernet3
VCUBE-1(config-red-app-grp)#timers delay 30 reload 60
VCUBE-1(config-red-app-grp)#track 1 shutdown
VCUBE-1(config-red-app-grp)#track 2 shutdown
VCUBE-1(config-red-app-grp)#exit
VCUBE-1(config-red-app)#protocol 1
VCUBE-1(config-red-app-prtcl)#timers hellotime 3 holdtime 10
VCUBE-1(config-red-app-prtcl)#exit
VCUBE-1(config-red-app)#exit
VCUBE-1(config-red)#exit
VCUBE-1(config)#
VCUBE-2(config)#redundancy
VCUBE-2(config-red)#application redundancy
VCUBE-2(config-red-app)#group 1
VCUBE-2(config-red-app-grp)#name LocalGateway-HA
VCUBE-2(config-red-app-grp)#priority 100 failover threshold 75
VCUBE-2(config-red-app-grp)#control GigabitEthernet3 protocol 1
VCUBE-1(config-red-app-grp)#data GigabitEthernet3
VCUBE-2(config-red-app-grp)#timers delay 30 reload 60
VCUBE-2(config-red-app-grp)#track 1 shutdown
VCUBE-2(config-red-app-grp)#track 2 shutdown
VCUBE-2(config-red-app-grp)#exit
VCUBE-2(config-red-app)#protocol 1
VCUBE-2(config-red-app-prtcl)#timers hellotime 3 holdtime 10
VCUBE-2(config-red-app-prtcl)#exit
VCUBE-2(config-red-app)#exit
VCUBE-2(config-red)#exit
VCUBE-2(config)#

Нижче наведено пояснення полів, які використовуються в цій конфігурації.

 • redundancy: вхід у режим резервування

 • application redundancy: вхід у режим конфігурації резервування програми.

 • group: вхід у режим конфігурації групи резервування програми.

 • name LocalGateway-HA: визначення імені групи резервування (RG).

 • priority 100 failover threshold 75: визначення початкового пріоритету й порогових значень аварійного перемикання для RG.

 • timers delay 30 reload 60: налаштування двох значень часу — затримки й перезавантаження.

  • Таймер затримки (delay) — це час для затримки ініціалізації групи RG й узгодження ролей після увімкнення інтерфейсу. За замовчуванням встановлено 30 секунд. Діапазон: від 0 до 10 000 секунд.

  • Таймер перезавантаження (reload) — це час для затримки ініціалізації групи RG й узгодження ролей після перезавантаження. За замовчуванням встановлено 60 секунд. Діапазон: від 0 до 10 000 секунд.

  • Рекомендується використовувати таймери за замовчуванням, хоча їхні значення можна скоригувати відповідно до будь-якої додаткової затримки конвергенції мережі, яка може виникнути під час завантаження/перезавантаження маршрутизаторів, щоб гарантувати, що узгодження протоколу RG відбувається після того, як маршрутизація в мережі зійшлася до стабільної точки. Наприклад, якщо після аварійного перемикання видно, що для отримання новим маршрутизатором у стані STANDBY (РЕЗЕРВНИЙ) першого пакета RG HELLO від нового маршрутизатора в стані ACTIVE (АКТИВНИЙ) потрібно до 20 секунд, таймери слід налаштувати як timers delay 60 reload 120 із метою врахування цієї затримки.

 • control GigabitEthernet3 protocol 1: налаштування інтерфейсу, який використовується для обміну повідомленнями щодо перевірки активності (keepalive) і привітальними повідомленнями (hello) між двома CUBE, визначення екземпляра протоколу, який буде приєднано до інтерфейсу керування, а також забезпечення переходу в режим конфігурації протоколу резервування програми.

 • data GigabitEthernet3: налаштування інтерфейсу, який використовується для контролю трафіку даних.

 • track: відстеження інтерфейсів групи RG.

 • protocol 1: визначення екземпляра протоколу, який буде приєднано до інтерфейсу керування, і перехід у режим конфігурації протоколу резервування програми.

 • timers hellotime 3 holdtime 10: налаштування двох таймерів (час передавання повідомлення hello й час очікування).

  • Hellotime: інтервал між послідовними повідомленнями hello (за замовчуванням 3 секунди). Діапазон: від 250 мілісекунд до 254 секунд

  • Holdtime: інтервал між отриманням повідомлення hello й припущенням, що на маршрутизаторі, який надсилає повідомлення, сталася помилка. Ця тривалість повинна бути більшою, ніж hellotime. За замовчуванням 10 секунд. Діапазон: від 750 мілісекунд до 255 секунд

   Рекомендовано налаштувати таймер holdtime принаймні в 3 рази більшим, ніж значення таймера hellotime.

3.

Увімкніть резервування типу Box-to-Box в обох програмах CUBE. Налаштуйте RG з попереднього кроку в розділі voice service voip. Це дозволить програмі CUBE керувати процесом резервування.

voice service voip
  redundancy-group 1
  exit
VCUBE-1(config)#voice service voip
VCUBE-1(config-voi-serv)#redundancy-group 1
% Created RG 1 association with Voice B2B HA; reload the router for the new configuration to take effect
VCUBE-1(config-voi-serv)# exit
VCUBE-2(config)#voice service voip
VCUBE-2(config-voi-serv)#redundancy-group 1
% Created RG 1 association with Voice B2B HA; reload the router for the new configuration to take effect
VCUBE-2(config-voi-serv)# exit

redundancy-group 1: додавання та видалення цієї команди вимагає перезавантаження з метою застосування оновленої конфігурації. Ми перезавантажимо платформи після застосування всієї конфігурації.

4.

Налаштуйте інтерфейси Gig1 і Gig2 за допомогою їхніх відповідних віртуальних IP-адрес, як показано нижче, і застосуйте ідентифікатор інтерфейсу резервування (rii)

VCUBE-1(config)#interface GigabitEthernet1
VCUBE-1(config-if)# redundancy rii 1
VCUBE-1(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.1.228 exclusive
VCUBE-1(config-if)# exit
VCUBE-1(config)#
VCUBE-1(config)#interface GigabitEthernet2
VCUBE-1(config-if)# redundancy rii 2
VCUBE-1(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.133.228 exclusive
VCUBE-1(config-if)# exit
VCUBE-2(config)#interface GigabitEthernet1
VCUBE-2(config-if)# redundancy rii 1
VCUBE-2(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.1.228 exclusive
VCUBE-2(config-if)# exit
VCUBE-2(config)#
VCUBE-2(config)#interface GigabitEthernet2
VCUBE-2(config-if)# redundancy rii 2
VCUBE-2(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.133.228 exclusive
VCUBE-v(config-if)# exit

Нижче наведено пояснення полів, які використовуються в цій конфігурації.

 • redundancy rii: налаштування ідентифікатора інтерфейсу резервування для групи резервування. Потрібен для створення віртуальної MAC-адреси (VMAC). В інтерфейсі кожного маршрутизатора (ACTIVE/STANDBY), який має однаковий VIP, має використовуватися однакове значення ідентифікатора rii.


   

  Якщо в одній локальній мережі є кілька пар B2B, кожна пара ПОВИННА мати унікальні ідентифікатори rii на своїх відповідних інтерфейсах (щоб запобігти конфлікту). Команда show redundancy application group all має відображати правильну інформацію про адресовану точку й локальне середовище.

 • redundancy group 1: пов’язує інтерфейс із групою резервування, створеною на кроці 2 вище. Налаштуйте групу RG, а також VIP, призначену цьому фізичному інтерфейсу.


   

  Для резервування обов’язково слід використовувати окремий інтерфейс, тобто інтерфейс, який використовується для голосового трафіку, не може бути використано як інтерфейс керування і передавання даних, вказаний на кроці 2 вище. У цьому прикладі інтерфейс Gigabit 3 використовується для керування RG / передавання даних

5.

Збережіть конфігурацію першої платформи CUBE й перезавантажте її.

Платформа, яку було перезавантажено останньою, завжди знаходиться в резервному режимі.

VCUBE-1#wr
Building configuration...
[OK]
VCUBE-1#reload
Proceed with reload? [confirm]

Після повного завантаження платформи VCUBE-1 збережіть конфігурацію платформи VCUBE-2 й перезавантажте її.

VCUBE-2#wr
Building configuration...
[OK]
VCUBE-2#reload
Proceed with reload? [confirm]
6.

Упевніться, що конфігурація типу Box-to-Box працює належним чином. Відповідні вихідні дані виділено жирним.

Ми перезавантажили платформу VCUBE-2 останньою (відповідно до проєктних умов). Платформа, яку було перезавантажено останньою, завжди буде знаходитися в режимі Standby (Резервний).


VCUBE-1#show redundancy application group all
Faults states Group 1 info:
    Runtime priority: [100]
        RG Faults RG State: Up.
            Total # of switchovers due to faults:      0
            Total # of down/up state changes due to faults: 0
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA
 
Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state: Up
My Role: ACTIVE
Peer Role: STANDBY
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: ACTIVE
     Peer RF state: STANDBY HOT

RG Protocol RG 1
------------------
    Role: Active
    Negotiation: Enabled
    Priority: 100
    Protocol state: Active
    Ctrl Intf(s) state: Up
    Active Peer: Local
    Standby Peer: address 10.1.1.2, priority 100, intf Gi3
    Log counters:
        role change to active: 1
        role change to standby: 1
        disable events: rg down state 0, rg shut 0
        ctrl intf events: up 1, down 0, admin_down 0
        reload events: local request 0, peer request 0

RG Media Context for RG 1
--------------------------
    Ctx State: Active
    Protocol ID: 1
    Media type: Default
    Control Interface: GigabitEthernet3
    Current Hello timer: 3000
    Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 10000
    Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 10000
    Stats:
      Pkts 1509, Bytes 93558, HA Seq 0, Seq Number 1509, Pkt Loss 0
      Authentication not configured
      Authentication Failure: 0
      Reload Peer: TX 0, RX 0
      Resign: TX 0, RX 0
  Standy Peer: Present. Hold Timer: 10000
      Pkts 61, Bytes 2074, HA Seq 0, Seq Number 69, Pkt Loss 0

VCUBE-1#

VCUBE-2#show redundancy application group all
Faults states Group 1 info:
    Runtime priority: [100]
        RG Faults RG State: Up.
            Total # of switchovers due to faults:      0
            Total # of down/up state changes due to faults: 0
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA
 
Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state: Up
My Role: STANDBY
Peer Role: ACTIVE
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: ACTIVE
     Peer RF state: STANDBY HOT

RG Protocol RG 1
------------------
    Role: Active
    Negotiation: Enabled
    Priority: 100
    Protocol state: Active
    Ctrl Intf(s) state: Up
    Active Peer: address 10.1.1.2, priority 100, intf Gi3
    Standby Peer: Local
    Log counters:
        role change to active: 1
        role change to standby: 1
        disable events: rg down state 0, rg shut 0
        ctrl intf events: up 1, down 0, admin_down 0
        reload events: local request 0, peer request 0

RG Media Context for RG 1
--------------------------
    Ctx State: Active
    Protocol ID: 1
    Media type: Default
    Control Interface: GigabitEthernet3
    Current Hello timer: 3000
    Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 10000
    Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 10000
    Stats:
      Pkts 1509, Bytes 93558, HA Seq 0, Seq Number 1509, Pkt Loss 0
      Authentication not configured
      Authentication Failure: 0
      Reload Peer: TX 0, RX 0
      Resign: TX 0, RX 0
  Standy Peer: Present. Hold Timer: 10000
      Pkts 61, Bytes 2074, HA Seq 0, Seq Number 69, Pkt Loss 0

VCUBE-2#

Налаштування локального шлюзу на обох CUBE

У нашому прикладі конфігурації використовується наведена нижче інформація про транк, отримана від Control Hub, для створення конфігурації локального шлюзу на обох платформах (VCUBE-1 й VCUBE-2). Ім’я користувача й пароль для цього налаштування наведено нижче.

 • Ім’я користувача: Hussain1076_LGU

 • Пароль: lOV12MEaZx

1.

Упевніться, що для пароля створено ключ конфігурації за допомогою наведених нижче команд, перш ніж його можна буде використовувати в облікових даних або спільних секретах. Паролі 6-го типу шифруються за допомогою шифру AES і цього ключа конфігурації, визначеного користувачем.


LocalGateway#conf t
LocalGateway(config)#key config-key password-encrypt Password123
LocalGateway(config)#password encryption aes

Нижче наведено конфігурацію локального шлюзу, яку буде застосовано до обох платформ на основі вказаних вище параметрів Control Hub. Збережіть її та виконайте перезавантаження. Облікові дані SIP-дайджест-автентифікації від Control Hub виділено жирним шрифтом.


configure terminal
crypto pki trustpoint dummyTp
revocation-check crl
exit
sip-ua
crypto signaling default trustpoint dummyTp cn-san-validate server
transport tcp tls v1.2
end


configure terminal
crypto pki trustpool import clean url
http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b
end


configure terminal
voice service voip
 ip address trusted list
  ipv4 x.x.x.x y.y.y.y
  exit
  allow-connections sip to sip
 media statistics
 media bulk-stats
 no supplementary-service sip refer
 no supplementary-service sip handle-replaces
 fax protocol pass-through g711ulaw
 stun
  stun flowdata agent-id 1 boot-count 4
  stun flowdata shared-secret 0 Password123!
 sip
  g729 annexb-all
  early-offer forced
  end


configure terminal
voice class sip-profiles 200
 rule 9 request ANY sip-header SIP-Req-URI modify "sips:(.*)"
"sip:\1"
 rule 10 request ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 11 request ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 12 request ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)>"
"<sip:\1;transport=tls>"
 rule 13 response ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 14 response ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 15 response ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)"
"<sip:\1"
 rule 20 request ANY sip-header From modify ">"
";otg=hussain1076_lgu>"
 rule 30 request ANY sip-header P-Asserted-Identity modify
"sips:(.*)" "sip:\1"


voice class codec 99
 codec preference 1 g711ulaw
 codec preference 2 g711ulaw
 exit

voice class srtp-crypto 200
 crypto 1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
 exit

voice class stun-usage 200
 stun usage firewall-traversal flowdata
 exit


voice class tenant 200
 registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240
refresh-ratio 50 tcp tls
 credentials number Hussain5091_LGU username Hussain1076_LGU
password 0 lOV12MEaZx realm Broadworks 
 authentication username Hussain5091_LGU password 0 lOV12MEaZx
realm BroadWorks

 authentication username Hussain5091_LGU password 0 lOV12MEaZx
realm 40462196.cisco-bcld.com
 no remote-party-id
 sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com
 connection-reuse
 srtp-crypto 200
 session transport tcp tls
 url sips
 error-passthru
 asserted-id pai
 bind control source-interface GigabitEthernet1
 bind media source-interface GigabitEthernet1
 no pass-thru content custom-sdp
 sip-profiles 200
 outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com
 privacy-policy passthru


voice class tenant 100
 session transport udp
 url sip
 error-passthru
 bind control source-interface GigabitEthernet2
 bind media source-interface GigabitEthernet2
 no pass-thru content custom-sdp

voice class tenant 300
 bind control source-interface GigabitEthernet2
 bind media source-interface GigabitEthernet2
 no pass-thru content custom-sdp
 

voice class uri 100 sip
 host ipv4:198.18.133.3

voice class uri 200 sip
 pattern dtg=hussain1076.lgudial-peer voice 101 voip
 description Outgoing dial-peer to IP PSTN
 destination-pattern BAD.BAD
 session protocol sipv2
 session target ipv4:198.18.133.3
 voice-class codec 99
 voice-class sip tenant 100
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad

dial-peer voice 201 voip
 description Outgoing dial-peer to Webex Calling
 destination-pattern BAD.BAD
 session protocol sipv2
 session target sip-server
 voice-class codec 99
 voice-class stun-usage 200
 no voice-class sip localhost
 voice-class sip tenant 200
 dtmf-relay rtp-nte
 srtp
 no vad


voice class dpg 100
 description Incoming WebexCalling(DP200) to IP PSTN(DP101)
 dial-peer 101 preference 1

voice class dpg 200
 description Incoming IP PSTN(DP100) to Webex Calling(DP201)
 dial-peer 201 preference 1

dial-peer voice 100 voip
 desription Incoming dial-peer from IP PSTN
 session protocol sipv2
 destination dpg 200
 incoming uri via 100
 voice-class codec 99
 voice-class sip tenant 300
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad

dial-peer voice 200 voip
 description Incoming dial-peer from Webex Calling
 session protocol sipv2
 destination dpg 100
 incoming uri request 200
 voice-class codec 99
 voice-class stun-usage 200
 voice-class sip tenant 200
 dtmf-relay rtp-nte
 srtp
 no vad

end

copy run start

Щоб відобразити дані виводу команди show, перезавантажено VCUBE-2, а потім VCUBE-1. Після цього VCUBE-1 стає резервною платформою CUBE, а VCUBE-2 активною платформою CUBE

2.

У будь-який окремий момент часу тільки одна платформа буде підтримувати активну реєстрацію як локальний шлюз із SBC доступу Webex Calling. Перегляньте дані виводу наведених нижче команд show.

show redundancy application group 1

показати стан реєстру sip-ua


VCUBE-1#show redundancy application group 1
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA

Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state : Up
My Role: Standby
Peer Role: ACTIVE
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: STANDBY HOT
     Peer RF state: ACTIVE

VCUBE-1#show sip-ua register status
VCUBE-1#

VCUBE-2#show redundancy application group 1
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA

Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state : Up
My Role: ACTIVE
Peer Role: STATUS
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: ACTIVE
     Peer RF state: STANDBY HOT

VCUBE-2#show sip-ua register status

Tenant: 200
--------------------Registrar-Index 1 ---------------------
Line              peer    expires(sec) reg survival P-Associ-URI
============================== ========== ============ === ======== ============
Hussain5091_LGU        -1     48     yes normal
VCUBE-2#

З наведених вище даних виводу видно, що VCUBE-2 є активним локальним шлюзом, який підтримує реєстрацію в SBC доступу Webex Calling, тоді як вихідні дані параметра show sip-ua register status залишаються порожніми у VCUBE-1

3.

Тепер увімкніть наведені нижче налагодження у VCUBE-1


VCUBE-1#debug ccsip non-call
SIP Out-of-Dialog tracing is enabled
VCUBE-1#debug ccsip info
SIP Call info tracing is enabled
VCUBE-1#debug ccsip message
4.

Виконайте імітацію аварійного перемикання: введіть наведену нижче команду на активному локальному шлюзі, у цьому випадку на VCUBE-2.


VCUBE-2#redundancy application reload group 1 self

Перемикання з локального шлюзу в стані ACTIVE (АКТИВНИЙ) на локальний шлюз у стані STANDBY (РЕЗЕРВНИЙ) відбувається за наведеним далі сценарієм, а також окрім CLI, що наведено вище

 • Коли АКТИВНИЙ маршрутизатор перезавантажується

 • Під час вимкнення/увімкнення живлення АКТИВНОГО маршрутизатора

 • Коли вимикається будь-який налаштований інтерфейс RG АКТИВНОГО маршрутизатора, для якого ввімкнено відстеження

5.

Перевірте реєстрацію VCUBE-1 у SBC доступу Webex Calling. VCUBE-2 вже має бути перезавантажено.


VCUBE-1#show sip-ua register status

Tenant: 200
--------------------Registrar-Index 1 ---------------------
Line              peer    expires(sec) reg survival P-Associ-URI
============================== ========== ============ === ======== ============
Hussain5091_LGU        -1     56     yes normal
VCUBE-1#

VCUBE-1 наразі є активним локальним шлюзом.

6.

Перегляньте відповідний журнал налагодження у VCUBE-1, який надсилає повідомлення SIP REGISTER до Webex Calling ЧЕРЕЗ віртуальну IP-адресу й отримує повідомлення «200 OK».


VCUBE-1#show log

Jan 9 18:37:24.769: %RG_MEDIA-3-TIMEREXPIRED: RG id 1 Hello Time Expired.
Jan 9 18:37:24.771: %RG_PROTCOL-5-ROLECHANGE: RG id 1 role change from Standby to Active
Jan 9 18:37:24.783: %VOICE_HA-2-SWITCHOVER_IND: SWITCHOVER, from STANDBY_HOT to ACTIVE state.
Jan 9 18:37:24.783: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sip_ha_notify_active_role_event: Received notify active role event

Jan 9 18:37:25.758: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
REGISTER sip: 40462196.cisco-bcld.com:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;branch=z9hG4bK0374
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:24 GMT
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-16.12.02
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1578595044
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:Hussain5091_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls>
Expires: 240
Supported: path
Content-Length: 0
Jan 9 18:37:25.995: //-1/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;received=173.38.218.1;branch=z9hG4bK0374;rport=4742
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>;tag=SD1u8bd99-1324701502-1578595045969
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:24 GMT
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
Timestamp: 1578595044
CSeq: 2 REGISTER
WWW-Authenticate; DIGEST realm="BroadWorks",qop="auth",nonce="BroadWorksXk572qd01Ti58zliBW",algorithm=MD5
Content-Length: 0
Jan 9 18:37:26.000: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
REGISTER sip:40462196.cisco-bcld.com:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;branch=z9hG4bK16DC
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:25 GMT
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
User-Agent:Cisco-SIPGateway/IOS-16.12.02
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1578595045
CSeq: 3 REGISTER
Contact: <sip:Hussain5091_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls>
Expires: 240
Supported: path
Authorization: Digest username="Hussain1076_LGU",realm="BroadWorks",uri="sips:40462196.cisco-bcld.com:5061",response="b6145274056437b9c07f7ecc08ebdb02",nonce="BroadWorksXk572qd01Ti58z1iBW",cnonce="3E0E2C4D",qop=auth,algorithm=MD5,nc=00000001
Content-Length: 0
Jan 9 18:37:26.190: //1/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Received:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;received=173.38.218.1;branch=z9hG4bK16DC;rport=4742
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>;tag=SD1u8bd99-1897486570-1578595-46184
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
Timestamp: 1578595045
CSeq: 3 REGISTER
Contact: <sip:Hussain5091_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls>;expires=120;q=0.5
Allow-Events: call-info,line-seize,dialog,message-summary,as-feature-event,x-broadworks-hoteling,x-broadworks-call-center-status,conference
Content-Length: 0