Всеки отчет има ограничение от 20 000 одитни събития, които можете да експортирате. Ако вашата организация има повече от 20 000 събития, можете да коригирате датата или филтрите, за да намалите броя на събитията.

1

Влезте в Контролния център на адрес https:/ / admin.webex.com и отворете страницата Отстраняване на неизправности.

2

Кликнете върху раздела Дейности за администриране.

Тук можете да филтрирате по конкретни администратори, описания на събития или повлияни ресурси. Можете също да намалите периода от време, за да ви помогне да намерите конкретни събития.

3

Щракнете върху Експортиране в CSV, за да изтеглите регистрационните файлове във файл.

За повече информация относно събитията в регистрационния файл на дейността вижте Контролен център проверка събития препратка.