Vašim sajtom mora da upravlja Kontrolni centar ili da bude povezan, kako bi se prikazale sve promene u konfiguraciji sajta i aktivnosti upravljanja snimanjem.

Svaki izveštaj ima ograničenje od 20.000 revizorskih događaja koje možete da izvezete. Ako vaša organizacija ima više od 20.000 događaja, prilagodite datum ili filtere kako biste smanjili broj događaja.


 

Zadržavamo revizorske događaje na godinu dana. Ako pretražujete po opsegu datuma, ne možete da pretražujete događaje starije od jedne godine (od trenutnog datuma).

1

Prijavite se u Kontrolni centar na https:/ / admin.webex.com i otvorite stranicu Rešavanje problema.

2

Kliknite na karticu Aktivnosti administratora.

Možete da filtrirate prema određenim administratorima, opisima događaja ili resursima na koje utiče. Takođe možete da smanjite period kako biste lakše pronašli određene događaje.

3

Kliknite na Izvezi u CSV da biste preuzeli događaje u datoteku.

Za više informacija o događajima u dnevniku aktivnosti, pogledajte Kontrolni centar za reviziju događaja.