За да разрешите използването на WebSocket, трябва да зададете Мрежови услуги > WebSocket да се Следвайте HTTPService. Освен това, тъй като WebSocket се изгражда на HTTP, трябва да зададете Мрежови услуги > HTTP > режим да се HTTP+HTTPS или HTTPS.

Тези конфигурации са достъпни както от уеб интерфейса на устройството, така и в API. Прочетете Разширени настройки статия за информация как да получите достъп до уеб интерфейса и да използвате API.

Вграденият API на устройство за стая или бюро често се нарича xAPI.

Прочетете Ръководство за xAPI над WebSocket за подробности как да настроите WebSocket и как да използвате JSON-RPC обекти за предаване на команди на API.

Обърнете се към Референтно ръководство за API за пълно описание на самия xAPI.