Disse konfigurasjonene er tilgjengelige både fra enhetens webgrensesnitt og i API. Les artikkelen Avanserte innstillinger hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til webgrensesnittet og bruker API.

Når webgrensesnittet til enheten åpnes, konfigurerer du NetworkServices > WebSocket til å følgeHTTPService. Fordi WebSocket bygger på HTTP, konfigurerer du NetworkServices >HTTP > Mode til HTTP + HTTPS eller HTTPS.

Les xAPI over WebSocket Guide for mer informasjon om hvordan du konfigurerer WebSocket, og hvordan du bruker JSON-RPC-objekter til å formidle API kommandoer.

Se referanseveiledningen for API for en fullstendig beskrivelse av selve xAPI-en.