For at aktivere brugen af WebSocket skal du indstille NetworkServices > WebSocket til FølgHTTPService. Da WebSocket desuden er baseret på HTTP, skal du indstille NetworkServices > HTTP > tilstand til HTTP+HTTPS eller HTTPS.

Disse konfigurationer er tilgængelige både fra enhedens webgrænseflade og i API'en. Læs artiklen avancerede indstillinger for oplysninger om, hvordan du får adgang til webgrænsefladen og bruger API'en.

Der henvises ofte til den indbyggede API til et rum eller en skrivebordsenhed, som xAPI.

Læs xAPI over WebSocket-vejledningen for oplysninger om, hvordan du konfigurerer WebSocket, og hvordan du bruger JSON-RPC-objekter til at overbringe API-kommandoer.

Se API-referencevejledningen for en komplet beskrivelse af selve xAPI' en.