Aby umożliwić korzystanie z WebSocket, należy ustawić NetworkServices > WebSocket na FollowHTTPService. Ponadto, ponieważ WebSocket bazuje na HTTP, musisz ustawić NetworkServices > HTTP > Tryb na HTTP+HTTPS lub HTTPS.

Konfiguracje te dostępne są zarówno z poziomu interfejsu webowego urządzenia, jak i w API. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do interfejsu WWW i korzystać z interfejsu API.

Rodzimy interfejs API urządzenia pokojowego lub biurkowego jest często określany mianem interfejsu xAPI.

Przeczytaj Przewodnik xAPI over WebSocket, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować WebSocket i jak używać obiektów JSON-RPC do przekazywania poleceń API.

Pełny opis samego xAPI znajduje się w dokumencie Przewodnik referencyjny API.