Активиране и намиране на телефон на хост за хотелиране

Преди да започнете

Администраторът е настроил за вас акаунт за гости.

1

Отворете https://settings.webex.com и изберете Webex повикване.

2

От портала „Повикване на потребителя“ отворете Настройки за повикване > Допълнителни характеристики и включете Хотелиране.

3

Потърсете името или номера на лицето, чито телефон искате да използвате (като гост). След това щракнете върху Запис.

4

Рестартирайте телефона, за да разрешите софтуерните бутони Влизане на хости Излизане на гост.

Вход в телефона като гост

Преди да започнете

1

Натиснете „Гост“ и след това въведете вътрешния си номер като ИД на потребител, а като парола, посочете своя PIN за гласова поща.

Полето за парола използва два вида методи за въвеждане: буквеноцифров и цифров. Докато въвеждате паролата, ще видите софтуерния бутон Опции на телефона. Можете да използвате този софтуерен бутон, за да промените типа на въвеждане на текущата парола. Изберете Въвеждане на всички , за да въвеждате букви и цифри или изберете Въвеждане на цифри за въвеждане на цифри.

2

Натиснете Запамет.

Излизане от телефон-гост

Натиснете Излизане на гост и след това Изход.

Ако видитесофтуерния бутон Влизане, ще разберете, че сте излезли.