Aktivera och hitta din värdtelefon för Hoteling

Innan du börjar

Din administratör har konfigurerat ett gästkonto åt dig.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från Användarportal för samtal går du till Samtalsinställningar > Ytterligare funktioner och slår på Hoteling.

3

Sök efter namn eller nummer för den person vars telefon (värd) du vill använda. Klicka sedan på Spara.

4

Starta om telefonen för att aktivera de programstyrda knapparna Gäst in och Gäst ut.

Logga in på en gästtelefon

Innan du börjar

1

Tryck på Gäst in och ange sedan din anknytning som användar-ID och din PIN-kod till röstbrevlådan som lösenord.

Lösenordsfältet använder två typer av inmatning: alfanumerisk och numerisk. När du skriver in lösenordet visas den programstyrda knappen Alternativ på telefonen. Du kan använda den här programstyrda knappen om du vill byta lösenordsinmatningstyp. Välj Mata in alla för alfanumerisk inmatning och välj Mata in siffrorför numerisk inmatning.

2

Tryck på Spara.

Logga ut från en gästtelefon

Tryck på Gäst ut och sedan på Logga ut.

Om du ser den programstyrda knappen Logga in vet du att du har loggat ut.