Aktivér og find din værtstelefon til hoteling

Før du begynder

Din administrator har konfigureret en gæstekonto for dig.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Gå til opkaldsbrugerportalen, og gå til Opkaldsindstillinger > Flere funktionerog slå Hoteling til.

3

Søg efter navnet eller nummeret på den person, hvis telefon (vært) du vil bruge. Klik derefter på Gem.

4

Genstart telefonen for at aktivere programtasterne Gæst indog Gæst ud.

Log på en gæstetelefon

Før du begynder

1

Tryk på Gæst ind, og indtast dit lokalnummer som dit bruger-id og din voicemail-pinkode som adgangskode.

Feltet til adgangskode bruger to typer inputmetoder: alfanumeriske tegn og tal. Mens du skriver adgangskoden, ser du programtasten Indstillinger på telefonen. Du kan bruge denne programtast til at ændre den aktuelle inputtype for adgangskoder. Vælg Input alt for alfanumeriske input og Input tal for numerisk input.

2

Tryk på Gem.

Log af en gæstetelefon

Tryk på Gæst ud og derefter Log af.

Hvis du ser programtasten Log ind, ved du, at du er logget af.