Uw hosttelefoon voor hoteling inschakelen en zoeken

Voordat u begint

Uw beheerder heeft een gastaccount voor u ingesteld.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de Calling-gebruikersportal naar Gespreksinstellingen > Extra functies en schakel Hoteling in.

3

Zoek naar de naam of het nummer van de persoon wiens telefoon (host) u wilt gebruiken. Klik vervolgens op Opslaan.

4

Start de telefoon opnieuw op om de schermtoetsen voor Guest in en Guest out in te schakelen.

Aanmelden bij een gasttelefoon

Voordat u begint

1

Druk op Gast in en voer vervolgens uw toestel in als uw gebruikers-id en uw voicemailpincode als uw wachtwoord.

Het wachtwoordveld gebruikt twee typen invoermethoden: alfanumeriek en numeriek. Terwijl u het wachtwoord typt, wordt de schermtoets Opties op de telefoon weergegeven. U kunt deze schermtoets gebruiken om het huidige invoertype voor het wachtwoord te wijzigen. Selecteer Alles invoeren voor alfanumerieke invoer en selecteer Numerieke invoer voor numerieke invoer.

2

Druk op Opslaan.

Afmelden bij een gasttelefoon

Druk op Gast afmelden en vervolgens op Afmelden.

Als u de schermtoets Aanmelden ziet, weet u dat u bent afgemeld.