Aktivere og finn vertstelefonen for Hoteling

Før du begynner

Administratoren har konfigurert en gjestekonto for deg.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Fra Brukerportalen for anrop går du til Anropsinnstillinger > Flere funksjoner og slår på Hoteling.

3

Søk på navn eller nummer til personen som har telefonen (verten) du vil bruke. Klikk deretter på Lagre.

4

Start telefonen på nytt for å aktivere Gjest inn- og Gjest ut-funksjonstasten.

Logg inn på en gjestetelefon

Før du begynner

1

Trykk på Gjest inn og skriv deretter inn internnummeret ditt som bruker-ID, og PIN-kode for talepost som passord.

Passordfeltet bruker to typer inndatametoder: alfanumeriske og numeriske tegn. Når du skriver inn passord ser du Alternativ-funksjonstasten på telefonen. Du kan bruke funksjonstasten til å endre gjeldende inndatatype for passord. Velg Angi alt for alfanumeriske inndata og velg Angi num. for numeriske tegn.

2

Trykk på Lagre.

Logg ut av en gjestetelefon

Trykk Gjest ut og Logg ut.

Hvis du ser Logg inn-funksjonstasten, vet du at du er logget ut.