Разрешение

Предназначение

Достъп и промяна на файлове на вътрешно хранилище

За да напишете Webex регистрационни файлове и запишете срив дъмп файлове

Достъп до камерата

За да изпратите видео по време на събрания

Достъп до акаунти на устройството

За предварително въвеждане на информация за присъединяване към събрание, когато не сте влезли в профила си

Показване на изскачащи прозорци

За да добавите наслагвания от приложението при споделяне на съдържание

Преки пътища на началния екран

За да добавите или премахнете преки пътища на началния екран, за да направите съединяването на събранията по-лесно и по-бързо

Провеждане на телефонни разговори

За да отворите телефона на устройството си при стартиране на телефонен разговор, и да се опитате да ви свържете с аудиоконференцията, след като докоснете номера на повикването

Модифициране и изтриване на контакти

За да се интегрирате с приложението за контакти на устройството си, и да стартирате webex срещи от рамките на контактите си

Четене на събития в календара

Използва се за функцията календар остъргване за събрание списък

Прочетете контактите си

За да прочетете списъка си с контакти, когато други участници се опитат да поканят повече участници да се присъединят към събрание

Записване на аудио

Използван от VoIP аудио

Разрешение

Предназначение

Достъп и промяна на файлове на вътрешно хранилище

За да напишете Webex регистрационни файлове и запишете срив дъмп файлове

Достъп до камерата

За да изпратите видео по време на събрания

Достъп до акаунти на устройството

За предварително въвеждане на информация за присъединяване към събрание, когато не сте влезли в профила си

Показване на изскачащи прозорци

За да добавите наслагвания от приложението при споделяне на съдържание

Получаване на информация за местоположението

Информацията за местоположението се използва за:

  • Wi-Fi близост, локализираща близките мрежи

  • Откриване и свързване с близко разположени видеоустройство

  • Откриване на движение и преминаване към режим Simple

Преки пътища на началния екран

За да добавите или премахнете преки пътища на началния екран, за да направите съединяването на събранията по-лесно и по-бързо

Провеждане на телефонни разговори

За да отворите телефона на устройството си при стартиране на телефонен разговор, и да се опитате да ви свържете с аудиоконференцията, след като докоснете номера на повикването

Модифициране и изтриване на контакти

За да се интегрирате с приложението за контакти на устройството си, и да стартирате webex срещи от рамките на контактите си

Четене на събития в календара

Използва се за функцията календар остъргване за събрание списък

Прочетете контактите си

За да прочетете списъка си с контакти, когато други участници се опитат да поканят повече участници да се присъединят към събрание

Записване на аудио

Използва се от VoIP аудио и Ултразвук близост