הרשאה

מטרה

גישה לקבצים ושינוים באחסון פנימי

כדי לכתוב קבצי יומן רישום של Webex ולשמור קבצי dump של קריסה

גישה למצלמה

כדי לשלוח וידאו במהלך פגישות

גישה לחשבונות במכשיר

כדי להזין מראש פרטי פגישה של הצטרפות כאשר לא נכנסת

הצגת חלונות קופצים

כדי להוסיף שכבות-על מהאפליקציה בעת שיתוף תוכן

קיצורי דרך למסך הבית

כדי להוסיף או להסיר קיצורי דרך במסך הבית כדי להפוך את ההצטרפות לפגישות לקלה ומהירה יותר

ביצוע שיחות טלפון

כדי לפתוח את הטלפון של המכשיר בעת התחלת שיחת טלפון, וכדי לנסות לחבר אותך לשיחת הוועידה הקולית לאחר הקשה על מספר השיחה

שינוי ומחיקה של אנשי קשר

כדי לבצע אינטגרציה עם אפליקציית אנשי הקשר של המכשיר שלך, ולהתחיל פגישות Webex מתוך אנשי הקשר שלך

קריאת אירועי לוח שנה

משמש עבור התכונה 'גירוד לוח שנה עבור רשימת פגישות '

קרא את אנשי הקשר שלך

כדי לקרוא את רשימת אנשי הקשר שלך כאשר משתתפים אחרים מנסים להזמין משתתפים נוספים להצטרף לפגישה

הקלט שמע

משמש אודיו VoIP

הרשאה

מטרה

גישה לקבצים ושינוים באחסון פנימי

כדי לכתוב קבצי יומן רישום של Webex ולשמור קבצי dump של קריסה

גישה למצלמה

כדי לשלוח וידאו במהלך פגישות

גישה לחשבונות במכשיר

כדי להזין מראש פרטי פגישה של הצטרפות כאשר לא נכנסת

הצגת חלונות קופצים

כדי להוסיף שכבות-על מהאפליקציה בעת שיתוף תוכן

קבל מידע על מיקום

פרטי מיקום משמשים עבור:

  • קירבה של Wi-Fi באיתור רשתות קרובות

  • זיהוי והתחברות להתקני וידאו סמוכים

  • זיהוי תנועה ומעבר למצב פשוט

קיצורי דרך למסך הבית

כדי להוסיף או להסיר קיצורי דרך במסך הבית כדי להפוך את ההצטרפות לפגישות לקלה ומהירה יותר

ביצוע שיחות טלפון

כדי לפתוח את הטלפון של המכשיר בעת התחלת שיחת טלפון, וכדי לנסות לחבר אותך לשיחת הוועידה הקולית לאחר הקשה על מספר השיחה

קריאת אירועי לוח שנה

משמש עבור התכונה 'גירוד לוח שנה עבור רשימת פגישות '

קרא את אנשי הקשר שלך

כדי לקרוא את רשימת אנשי הקשר שלך כאשר משתתפים אחרים מנסים להזמין משתתפים נוספים להצטרף לפגישה

הקלט שמע

משמש אודיו VoIP וקירבה אולטרסאונד