Toestemming

Doel

Bestanden in interne opslag openen en wijzigen

Webex-logboek bestanden schrijven en crash dump-bestanden opslaan

Toegang tot camera

Video verzenden tijdens vergaderingen

Toegang tot accounts op apparaat

Gegevens van deel nemen aan vergaderingen vooraf invoeren als u zich niet hebt aangemeld

Pop-upvensters weer geven

Overlays van de app toevoegen bij het delen van inhoud

Snelkoppelingen naar Start scherm

Om snelkoppelingen op het Start scherm toe te voegen of te verwijderen om gemakkelijker en sneller deel te nemen aan vergaderingen

Telefoon gesprekken voeren

De telefoon van uw apparaat openen bij het starten van een telefoon gesprek en proberen verbinding te maken met de audioconferentie nadat u op de inbelnummer hebt getikt

Contact personen wijzigen en verwijderen

Om te integreren met de contacten-app van uw apparaat en om Webex-vergaderingen te starten vanuit uw lijst met contact personen

Agenda-items lezen

Gebruikt voor de functie agenda-uitvaling voor lijst met vergaderingen

Uw contact personen lezen

De lijst met contact personen lezen als andere deel nemers meer deel nemers willen uitnodigen om deel te nemen aan een vergadering

Audio opnemen

Gebruikt door VoIP-audio

Toestemming

Doel

Bestanden in interne opslag openen en wijzigen

Webex-logboek bestanden schrijven en crash dump-bestanden opslaan

Toegang tot camera

Video verzenden tijdens vergaderingen

Toegang tot accounts op apparaat

Gegevens van deel nemen aan vergaderingen vooraf invoeren als u zich niet hebt aangemeld

Pop-upvensters weer geven

Overlays van de app toevoegen bij het delen van inhoud

Informatie over locatie ophalen

Locatie gegevens worden gebruikt voor:

  • Wi-Fi nabijheid van netwerken die in de buurt zijn gevonden

  • Detecteren en verbinden met video apparaten in de buurt

  • Beweging detecteren en overschakelen naar de eenvoudige modus

Snelkoppelingen naar Start scherm

Om snelkoppelingen op het Start scherm toe te voegen of te verwijderen om gemakkelijker en sneller deel te nemen aan vergaderingen

Telefoon gesprekken voeren

De telefoon van uw apparaat openen bij het starten van een telefoon gesprek en proberen verbinding te maken met de audioconferentie nadat u op de inbelnummer hebt getikt

Contact personen wijzigen en verwijderen

Om te integreren met de contacten-app van uw apparaat en om Webex-vergaderingen te starten vanuit uw lijst met contact personen

Agenda-items lezen

Gebruikt voor de functie agenda-uitvaling voor lijst met vergaderingen

Uw contact personen lezen

De lijst met contact personen lezen als andere deel nemers meer deel nemers willen uitnodigen om deel te nemen aan een vergadering

Audio opnemen

Gebruikt door VoIP-audio en ultra Sound proximity