Dopuštenje

Svrha

Pristup i promjena datoteka na internom pohranjivanju

Za pisanjeWebexbilježi datoteke i spremi datoteke za rušenje

Pristup kameri

Slanje videozapisa tijekom sastanaka

Pristup računima na uređaju

Da biste unaprijed unijeli informacije o sastanku kada se niste prijavili

Prikaži iskačuće prozore

Dodavanje slojeva iz aplikacije prilikom dijeljenja sadržaja

Prečaci za početni zaslon

Dodavanje ili uklanjanje prečaca na početnom zaslonu radi lakšeg i bržeg pridruživanja sastancima

Obavite telefonske pozive

Otvaranje telefona uređaja prilikom pokretanja telefonskog poziva i pokušaj povezivanja s audio konferencijom nakon dodirivanja broja za poziv

Izmijeni i izbriši kontakte

Za integraciju s aplikacijom za kontakte na uređaju i pokretanjeWebex Meetingsiz vaših kontakata

Pročitaj događaje u kalendaru

Koristi se za struganje kalendara za značajku popisa sastanaka

Pročitaj svoje kontakte

Pročitati popis kontakata kada drugi sudionici pokušaju pozvati više sudionika da se pridruže sastanku

Snimi zvuk

Koristi VoIP audio

Dopuštenje

Svrha

Pristup i promjena datoteka na internom pohranjivanju

Za pisanjeWebexbilježi datoteke i spremi datoteke za rušenje

Pristup kameri

Slanje videozapisa tijekom sastanaka

Pristup računima na uređaju

Da biste unaprijed unijeli informacije o sastanku kada se niste prijavili

Prikaži iskačuće prozore

Dodavanje slojeva iz aplikacije prilikom dijeljenja sadržaja

Preuzmi podatke o lokaciji

Informacije o lokaciji koriste se za:

  • Wi-Fi blizina za lociranje obližnjih mreža

  • Otkrivanje i povezivanje s obližnjim video uređajima

  • Otkrivanje pokreta i prebacivanje na jednostavni način rada

Prečaci za početni zaslon

Dodavanje ili uklanjanje prečaca na početnom zaslonu radi lakšeg i bržeg pridruživanja sastancima

Obavite telefonske pozive

Otvaranje telefona uređaja prilikom pokretanja telefonskog poziva i pokušaj povezivanja s audio konferencijom nakon dodirivanja broja za poziv

Pročitaj događaje u kalendaru

Koristi se za struganje kalendara za značajku popisa sastanaka

Pročitaj svoje kontakte

Pročitati popis kontakata kada drugi sudionici pokušaju pozvati više sudionika da se pridruže sastanku

Snimi zvuk

Koristi ga VoIP audio i Ultrazvučna blizina