Broadsoft указател

Можете да търсите и видите Ваши лични, групови и корпоративни контакти в Broadsoft указателя си, което Ви улеснява да им се обадите. Администраторът Ви конфигурира Broadsoft указателя на телефона Ви. Тази приложна функция използва интерфейса за разширени услуги (XSI) на Broadsoft.

Търсене на контакт в директорията BroadSoft

Преди да започнете

Администраторът е установил Тип на указателя, като корпоративен, групов или личен на помощната страница за конфигуриране на телефона.

1

Направете едно от следните неща:

 • 6821: Натиснете Приложения и изберете Директории .
 • 6841 и 6851: Натиснете Контакти .
 • 7800 и 8800 телефони на бюрото: Натиснете Контакти .
 • Конферентни телефони: Натиснете Контакти.
2

Изберете Директория BroadSoft.

3

Изберете критерий за търсене.

 • В корпоративната или групова директория BroadSoft можете да търсите контакт по фамилно име, собствено име, ИД на потребител, номер, вътрешна линия, отдел или имейл адрес.

 • В личната директория BroadSoft можете да търсите контакт по име или номер.

4

Въведете критерия си за търсене и натиснете Изпращане.

Преглед на контактите (серия 7800 и 7832)

Можете да преглеждате контактите във вашата корпоративна директория.

1

Извършете едно от следните действия:

 • Телефони на бюрото—Натиснете Контакти
 • Конферентен телефон—Натиснете Контакти .
2

Натиснете стрелките нагоре или надолу на навигационната подложка, за да превъртите контактите във вашата директория.

Преглед на контактите (серия 8800)

Можете да преглеждате контактите си, които са групирани в тези раздели:

 • Директория—Всички контакти във вашата корпоративна директория

 • Предпочитани—Контакти, които обозначавате като предпочитани

 • Последни данни—Контакти, на които сте се обадили или сте ви се обадили наскоро

1

Натиснете Контакти .

2

Натиснете лявата и дясната стрелка, за да преминете с велосипед през разделите.

3

Натиснете стрелките нагоре и надолу, за да превъртите през наличните контакти.

Повикване на контакт във Вашата лична адресна книга

1

Извършете едно от следните действия:

 • 6821: Натиснете Приложения, и изберете Директории .
 • 6841 и 6851: Натиснете Контакти .
 • 7800 и 8800 телефони на бюрото: Натиснете Контакти .
 • Конферентни телефони: Натиснете Контакти.
2

Изберете Лична адресна книга и потърсете запис.

3

Изберете запис в личната си адресна книга, който искате да наберете.

4

Натиснете Повикване.

Редактиране на контакт във Вашата лична адресна книга

1

Извършете едно от следните действия:

 • 6821: Натиснете Приложения, и изберете Директории .
 • 6841 и 6851: Натиснете Контакти .
 • 7800 и 8800 телефони на бюрото: Натиснете Контакти .
 • Конферентни телефони: Натиснете Контакти.
2

Изберете Лична адресна книга и потърсете запис.

3

Изберете записа, който искате да промените.

4

Натиснете бутона Избор .

5

Натиснете Редактиране.

6

Променете информацията в записа.

7

Натиснете Запамети, за да промените телефонен номер.