Broadsoft-telefonbog

Du kan søge efter og få vist dine personlige, gruppebaserede og virksomhedsbaserede kontakter i Broadsoft-telefonbogen, hvilket gør det nemmere at ringe til dem. Administratoren konfigurerer Broadsoft-telefonbogen på telefonen. Denne programfunktion anvender BroadSofts Extended Services Interface (XSI).

Gennemse kontakter (7800-serien og 7832)

Du kan gennemse kontakterne i din virksomheds telefonbog.

1

Udfør en af disse handlinger:

  • Skrivebordstelefoner – Pressekontakter
  • Konferencetelefon – Tryk på Kontakter.
2

Tryk på Pil op eller Pil ned på navigationsknappen for at rulle gennem kontakterne i din telefonbog.

Gennemse kontakter (8800-serie)

Du kan gennemse dine kontakter, der er inddelt i disse faner:

  • Telefonbog—Alle kontakter i din virksomheds telefonbog

  • Favoritter—Kontakter, som du udpeger som favoritter

  • Seneste—Kontakter, som du ringede til, eller som ringede til dig for nylig

1

Pressekontakter .

2

Tryk på venstre og højre pil for at løbe gennem fanerne.

3

Tryk på Pil op og Pil ned for at rulle gennem de tilgængelige kontakter.

Ring til en kontaktperson i din personlige adressebog

1

Vælg Personlig adressebog, og søg efter en post.

2

Vælg den post i den personlige adressebog, du vil ringe til.

3

Tryk på Ring op.

Rediger en kontakt i din personlige adressebog

1

Vælg Personlig adressebog, og søg efter en post.

2

Vælg den post, der skal ændres.

3

Rediger postens oplysninger.

4

Tryk på Gem.