Broadsoft Directory

Du kan søke blant og se private, gruppe- og bedriftskontakter i Broadsoft Directory, slik at det er enklere å ringe dem. Administrator konfigurerer Broadsoft Directory på telefonen din. Denne programfunksjonen bruker Broadsoft sin XSI (Extended Services Interface).

Søke etter en kontakt i Broadsoft Directoryen

Før du begynner

Administratoren angir Katalogtype som Enterprise (Bedrift), Group (Gruppe) eller Personal (Privat) på nettsiden for telefonadministrasjon.

1

Utfør en av disse handlingene:

 • 6821: Trykk på programmer og velg kataloger .
 • 6841 og 6851: Trykk på Kontakter .
 • 7800 og 8800 bord telefoner: Trykk på Kontakter .
 • Konferanse telefoner: Trykk på Kontakter.
2

Velg BroadSoft Directory.

3

Velg et søkekriterium.

 • Du kan søke etter en kontakt i BroadSofts bedrifts- eller gruppekatalog ved hjelp av etternavn, fornavn, bruker-ID, nummer, internnummer, avdeling eller e-postadresse.

 • I BroadSofts personlige katalog kan du søke etter en kontakt ved hjelp av navn eller nummer.

4

Angi søkekriterier og trykk på Bekreft.

Bla gjennom kontakter (7800-serien og 7832)

Du kan bla gjennom kontaktene i bedrifts katalogen.

1

Gjør ett av følgende:

 • Bord telefoner – Trykk på kontakter
 • Konferanse telefon – Trykk på kontakter .
2

Trykk på opp-eller ned-pilene på navigasjons tastaturet for å bla gjennom kontaktene i katalogen.

Bla gjennom kontakter (8800-serien)

Du kan bla gjennom kontaktene dine, som er gruppert i disse fanene:

 • Katalog – alle kontakter i bedrifts katalogen

 • Favoritter-kontakter du angir som favoritter

 • Nylige – kontakter du ringte opp eller ringte deg nylig

1

Trykk på Kontakter .

2

Trykk på venstre-og høyre-pilene for å bla gjennom fanene.

3

Trykk på opp-og ned-pilene for å bla gjennom de tilgjengelige kontaktene.

Ring en kontakt i den personlige adresse boken

1

Gjør ett av følgende:

 • 6821: Trykk på programmer og velg kataloger .
 • 6841 og 6851: Trykk på Kontakter .
 • 7800 og 8800 bord telefoner: Trykk på Kontakter .
 • Konferanse telefoner: Trykk på Kontakter.
2

Velg Privat adressebok og søk etter en oppføring.

3

Velg oppføringen i den personlige adresseboken som du ønsker å ringe.

4

Trykk på Samtale.

Redigere en kontakt i den personlige adresse boken

1

Gjør ett av følgende:

 • 6821: Trykk på programmer og velg kataloger .
 • 6841 og 6851: Trykk på Kontakter .
 • 7800 og 8800 bord telefoner: Trykk på Kontakter .
 • Konferanse telefoner: Trykk på Kontakter.
2

Velg Privat adressebok og søk etter en oppføring.

3

Velg den oppføringen du vil endre.

4

Trykk på Velg -tasten.

5

Trykk på Rediger.

6

Endre oppføringsinformasjonen.

7

Trykk på Lagre for å endre et telefonnummer.