Broadsoft Directory

Du kan søke blant og se private, gruppe- og bedriftskontakter i Broadsoft Directory, slik at det er enklere å ringe dem. Systemansvarlig konfigurerer Broadsoft Directory på telefonen din. Denne programfunksjonen bruker Broadsoft sin XSI (Extended Services Interface).

Bla gjennom kontakter (7800-serien og 7832)

Du kan bla gjennom kontaktene i bedriftskatalogen.

1

Gjør ett av følgende:

  • Bordtelefoner – trykk på Kontakter
  • Konferansetelefon – Trykk på Kontakter.
2

Trykk på opp- eller ned-pilene på navigasjonstastaturet for å bla gjennom kontaktene i katalogen.

Bla gjennom kontakter (8800-serien)

Du kan bla gjennom kontaktene dine, som er gruppert i disse fanene:

  • Katalog – alle kontakter i bedriftskatalogen

  • Favoritter – kontakter du angir som favoritter

  • Nylige – kontakter som du har ringt eller nylig ringt deg

1

Pressekontakter .

2

Trykk på venstre og høyre piltaster for å bla gjennom fanene.

3

Trykk på opp- og ned-pilene for å bla gjennom de tilgjengelige kontaktene.

Ringe en kontakt i den private adresseboken

1

Velg Personlig adressebok og søk etter en oppføring.

2

Uthev oppføringen i den private adresseboken som du ønsker å ringe til.

3

Trykk på Samtale.

Redigere en kontakt i den private adresseboken

1

Velg Personlig adressebok og søk etter en oppføring.

2

Uthev oppføringen du vil endre.

3

Endre oppføringsinformasjonen.

4

Trykk på Lagre.