Broadsoft Directory

W katalogu Broadsoft Directory można wyszukiwać i wyświetlać kontakty osobiste, grupowe i firmowe, co ułatwia nawiązywanie połączeń z tymi kontaktami. Za konfigurację katalogu Broadsoft w telefonie odpowiada administrator. W tej funkcji aplikacji jest wykorzystywany interfejs Extended Services Interface (XSI) firmy BroadSoft.

Przeglądanie kontaktów (serie 7800 i 7832)

Można przeglądać kontakty znajdujące się w firmowej książce telefonicznej.

1

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Telefony biurkowe — Kontakty prasowe
  • Telefony konferencyjne: Nacisnąć przycisk Kontakty.
2

Aby przewijać kontakty znajdujące się w książce telefonicznej, należy naciskać klawisze strzałek w górę lub w dół na klawiaturze nawigacyjnej.

Przeglądanie kontktów (seria 8800)

Kontakty można przeglądać na następujących kartach:

  • Katalog — wszystkie kontakty z firmowej książki telefonicznej

  • Ulubione — kontakty oznaczone jako Ulubione

  • Ostatnie — kontakty, które zostały ostatnio wywoływane lub z którymi się ostatnio połączono

1

Kontakty prasowe .

2

Naciskać klawisze w prawo, aby przejść między kartami.

3

Naciskać klawisze strzałek w górę i w dół, aby przewijać dostępne kontakty.

Łączenie z kontaktem w osobistej książce adresowej

1

Wybierz opcję Osobista książka adresowa i wyszukaj odpowiedni wpis.

2

Wybierz w osobistej książce adresowej wpis zawierający numer, pod który chcesz zadzwonić.

3

Naciśnij przycisk Połączenie.

Edytowanie kontaktu w osobistej książce adresowej

1

Wybierz opcję Osobista książka adresowa i wyszukaj odpowiedni wpis.

2

Wybierz wpis, który chcesz zmienić.

3

Zmień treść wpisu.

4

Naciśnij przycisk Zapisz.