Broadsoft Directory

W katalogu Broadsoft Directory można wyszukiwać i wyświetlać kontakty osobiste, grupowe i firmowe, co ułatwia nawiązywanie z nimi połączeń. Za konfigurację katalogu Broadsoft Directory w telefonie odpowiada administrator. W tej funkcji aplikacji jest wykorzystywany interfejs Extended Services Interface (XSI) firmy BroadSoft .

Wyszukiwanie kontaktów w katalogu BroadSoft Directory

Przed rozpoczęciem

Administrator wybrał dla opcji Typ katalogu ustawienie Przedsiębiorstwo, Grupa lub Osobiste na stronie administrowania telefonem.

1

Wykonać jedną z następujących czynności:

 • 6821: Nacisnąć opcję Aplikacje i wybrać pozycję Książki telefoniczne.
 • 6841 i 6851: Nacisnąć przycisk Kontakty.
 • Telefony biurkowe 7800 i 8800: Nacisnąć przycisk Kontakty.
 • Telefony konferencyjne: Nacisnąć przycisk Kontakty.
2

Wybrać opcję BroadSoft Directory.

3

Wybrać kryteria wyszukiwania.

 • W katalogu BroadSoft Przedsiębiorstwo lub Grupa kontakt można wyszukiwać według nazwiska, imienia, identyfikatora użytkownika, numeru, numeru wewnętrznego, działu lub adresu e-mail.

 • W katalogu BroadSoft Osobiste kontakt można wyszukiwać według imienia i nazwiska lub numeru.

4

Wprowadzić kryteria wyszukiwania i nacisnać przycisk Wyślij.

Przeglądanie kontaktów (serie 7800 i 7832)

Można przeglądać kontakty znajdujące się w firmowej książce telefonicznej.

1

Wykonać jedną z poniższych czynności:

 • Telefony biurkowe: Nacisnąć przycisk Kontakty.
 • Telefony konferencyjne: Nacisnąć przycisk Kontakty.
2

Aby przewijać kontakty znajdujące się w książce telefonicznej, należy naciskać klawisze strzałek w górę lub w dół na klawiaturze nawigacyjnej.

Przeglądanie kontktów (seria 8800)

Kontakty można przeglądać na następujących kartach:

 • Katalog — wszystkie kontakty z firmowej książki telefonicznej

 • Ulubione — kontakty oznaczone jako Ulubione

 • Ostatnie — kontakty, które zostały ostatnio wywoływane lub z którymi się ostatnio połączono

1

Nacisnąć przycisk Kontakty .

2

Naciskać klawisze w prawo, aby przejść między kartami.

3

Naciskać klawisze strzałek w górę i w dół, aby przewijać dostępne kontakty.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z osobistej książki adresowej

1

Wykonać jedną z poniższych czynności:

 • 6821: Nacisnąć opcję Aplikacje i wybrać pozycję Książki telefoniczne.
 • 6841 i 6851: Nacisnąć przycisk Kontakty.
 • Telefony biurkowe 7800 i 8800: Nacisnąć przycisk Kontakty.
 • Telefony konferencyjne: Nacisnąć przycisk Kontakty.
2

Wybrać opcję Osobista książka adresowa i wyszukać odpowiedni wpis.

3

Wybrać w osobistej książce adresowej wpis zawierający numer, z którym nawiązane zostanie połączenie.

4

Nacisnąć przycisk Połącz.

Edycja kontaktu z osobistej książki adresowej

1

Wykonać jedną z poniższych czynności:

 • 6821: Nacisnąć opcję Aplikacje i wybrać pozycję Książki telefoniczne.
 • 6841 i 6851: Nacisnąć przycisk Kontakty.
 • Telefony biurkowe 7800 i 8800: Nacisnąć przycisk Kontakty.
 • Telefony konferencyjne: Nacisnąć przycisk Kontakty.
2

Wybrać opcję Osobista książka adresowa i wyszukać odpowiedni wpis.

3

Wybrać wpis do zmiany.

4

Nacisnąć klawisz Wybierz .

5

Nacisnąć przycisk Edycja.

6

Zmiana treści pozycji.

7

Aby zmienić numer telefonu, nacisnąć przycisk Zapisz.