Broadsoft Directory

Možete da pretražujete i pregledate lične, grupne i poslovne kontakte u Broadsoft Directory, što olakšava da ih pozovete. Administrator konfiguriše Broadsoft Directory u telefonu. Ova funkcija aplikacije koristi BroadSoft-ovaj interfejs proširenih usluga (XSI).

Traženje kontakta u vašem BroadSoft direktorijumu

Pre nego što počneš

Administrator je na Web stranici za administraciju telefona postavio tip direktorijuma kao "Enterprise", "Grupa" ili "Lično".

1

Izvršite jednu od sledećih radnji:

 • 6821: Pritisnite aplikacije i izaberite direktorijume .
 • 6841 i 6851: Pritisnite dugme Kontakti .
 • 7800 i 8800 stoni telefoni: Pritisnite dugme Kontakti .
 • Konferencijski telefoni: Pritisnite taster Kontakti.
2

Izaberite BroadSoft direktorijum .

3

Izaberite kriterijume pretrage.

 • U BroadSoft Enterprise ili direktorijumu grupe možete da pretražujete kontakt po prezimenu, imenu, ID-u korisnika, broju, proširenju, odeljenju ili e-adresi.

 • U BroadSoft ličnom direktorijumu možete da pretražujete kontakt po imenu ili broju.

4

Unesite kriterijume pretrage i pritisnite taster Prosledi .

Pregledaj kontakte (7800 Serija i 7832)

Možete da pregledate kontakte u korporativnom direktorijumu.

1

Uradite nešto od sledećeg:

 • Desk telefoni – Pritisnite kontakte
 • Konferencijski telefon – Pritisnite taster Kontakti .
2

Pritisnite strelice nagore ili nadole na podlozi za navigaciju da biste se pomerali kroz kontakte u katalogu.

Pregledaj kontakte (8800 grupa)

Možete da pregledate svoje kontakte koji su grupisani na ovim karticama:

 • Direktorijum – svi kontakti u korporativnom direktorijumu

 • Omiljene lokacije – kontakti koje ste odredili kao omiljene lokacije

 • Nedavni kontakti – Kontakti koje ste nedavno zvali ili zvali

1

Pritisnite dugme Kontakti .

2

Pritisnite strelice nalevo i nadesno da biste se protegli kroz kartice.

3

Pritisnite strelice nagore i nadole da biste se pomerali kroz dostupne kontakte.

Pozivanje kontakta u ličnom adresaru

1

Uradite nešto od sledećeg:

 • 6821: Pritisnite aplikacije i izaberite direktorijume .
 • 6841 i 6851: Pritisnite dugme Kontakti .
 • 7800 i 8800 stoni telefoni: Pritisnite dugme Kontakti .
 • Konferencijski telefoni: Pritisnite taster Kontakti.
2

Izaberite opciju Lični adresar i pretražite unos.

3

Izaberite unos u ličnom adresaru koji želite da pozovete.

4

Pritisnite dugme Poziv.

Uređivanje kontakta u ličnom adresaru

1

Uradite nešto od sledećeg:

 • 6821: Pritisnite aplikacije i izaberite direktorijume .
 • 6841 i 6851: Pritisnite dugme Kontakti .
 • 7800 i 8800 stoni telefoni: Pritisnite dugme Kontakti .
 • Konferencijski telefoni: Pritisnite taster Kontakti.
2

Izaberite opciju Lični adresar i pretražite unos.

3

Izaberite stavku koju želite da promenite.

4

Pritisnite taster Izbor.

5

Pritisnite taster Uređ.

6

Izmenite podatke o unosu.

7

Pritisnite dugme "Sačuvaj" da biste izmenili broj telefona.