Видове анкети

Slido е достъпна в Webex Срещи и Уебекс Уебинарс. Можете да използвате в Slido Webex събрания на версия 41.6 и по-нови сайтове, и в Webex Webinars на версия 41.9 и по-нови сайтове. Slido анкети и Q-A в уебинари са достъпни за до 10 000 присъстващи, докато викторини са на разположение за до 5000 участници.

Избор от няколко отговора

Един единствен въпрос от анкетата, който има единен отговор или множество отговори и участниците избират всички отговори, които се прилагат.

Word облак

Един въпрос от анкетата, който трансформира вашите участници най-популярната дума или кратка фраза отговори в облак от думи.

Викторина

Набор от многократни анкети за избор. Добавете поне две опции към всеки въпрос и маркирайте единични или няколко правилни отговора.

Рейтинг

Един единствен въпрос от анкетата, при който участниците могат да дадат рейтинг между една и 10 звезди.

Отваряне на текст

Един единствен въпрос от анкетата, при който участниците могат да подадат по-дълъг отговор, защото няма ограничение на знаците за отговори за отваряне на текстови анкети.

Класиране

Един-единствен въпрос от анкетата, при който участниците могат да класират вариантите по реда на важност или предпочитание.

Проучване

Групирайте няколко анкети, дори от различен тип, и оставете участниците ви да отговорят на тях наведнъж.